Technické informace CAR´S Rallye

Technické informace CAR´S Rallye

Pro kontrastní a částečné lakování, například rallye pruhů na vozidle a mnoho dalších účelů.

Také aplikovatelný na ráfky kol a karosérii.

Pro výzdobu ráfků doporučujeme CAR's Stříbrná na disky Obj. č. 385919 nebo zlatá na disky 385902.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak 
 • Velmi dobré krycí vlastnosti
 • Vynikající přilnavost 
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči světlu a UV záření
 • Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu
 • Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
 • Leštitelný povrch odolný vůči nečistotám 
 • Omezená odolnost vůči benzinu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: nitro-kombi
 • Barva: černý nebo bílý, lesklý, saténový, matný
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80-85 jednotek lesku
  saténový: 30-40 jednotek lesku
  matný: <20 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m²
  600 ml je dostačující přibližně pro 2.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml a 600 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Očistěte povrch od nečistot, mastnoty a rzi.
 • Vyplňte a obruste nerovný povrch. 
 • V případě, že není potřeba použít pro vyplnění tmel, naneste základový lak, např. CAR's Primer.
 • V opačném případě naneste DUPLI-COLOR Plnič na jemně zbroušený povrch. Před tím důkladně zakryjte opravované místo páskou. 
 • V případě oprav rozsáhlejších ploch doporučujeme zakrýt páskou okraje karoserie.

Lakování:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete lakovat.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte barevnou shodu spreje a opravované plochy.
 • Vzdálenost nanášení by měla být přibližně 20-30 cm.
 • Naneste  několik tenkých křížových vrstev v 3 - 5 minutových intervalech.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Příklady použití

Technické informace CAR´S Rallye
Technické informace CAR´S Rallye

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

15 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.