Technické informace CAR´S Metalíza

Technické informace CAR´S Metalíza

Rychleschnoucí akrylové laky pro úpravu, kontrastní lakování a opravy na vozidle.

Abyste ochránili metalické částí v barvě, metalický lak musí být přestříkán bezbarvým lakem CAR's Čirý lak Obj. č. 385858 nebo 693830.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro kombinační lak
 • Velmi dobrá krycí vlastnost
 • Vynikající přilnavost
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Odolný lesk
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření (nežloutne)
 • Po nanesení dvouvrstvého bezbarvého laku je nátěr leštitelný a odpuzuje nečistoty
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: nitro-kombi
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80-85 jednotek lesku po nanesení bezbarvého laku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Nelepivý: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
  Aplikace bezbarvého laku: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 

Příprava povrchu:

 • Odstraňte rez, poté povrch očistěte od nečistot a mastnoty.
 • Vyrovnejte nerovné povrchy (naneste tmel, zbruste).
 • Pokud není nutné použít tmelu, naneste základový lak. V jiném případě naneste plnič na jemně zbroušené místo.
 • Před aplikací důkladně zakryjte opravované místo.
 • V případě práce na rozsáhlejším povrchu, doporučujeme také zakrýt spoje a hrany na karoserii. 

Lakování:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte oblasti, které si nepřejete lakovat.
 • Sprej otestujte.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Stříkací vzdálenost by měla být přibližně 20 - 30 cm. 
 • Naneste krycí nátěr v několika tenkých vrstvách v 3 - 5 minutových intervalech.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Cars azurblau m. 400   400 ml   706837 
 Cars blaulila m. 400   400 ml   706844 
 Cars lindgrün m. 400   400 ml   706851 
 Cars rot m. 400   400 ml   706868 
 Cars schwarz m. 400   400 ml   706875 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace CAR´S Metalíza
Technické informace CAR´S Metalíza

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

15 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.