Technické informace - Plnič

Technické informace - Plnič

Speciální základ  na železo a ocelový plech (karoserie). DUPLI-COLOR Plnič je ideální základový produkt pro malé a větší opravy spolu s DUPLI-COLOR Auto-Sprejem.

 

S DUPLI-COLOR Plničem jste schopni vytvořit základ a jemně vyplnit malé promáčknutí, škrábance a podobné nátěrové škody na jeden zátah.

 

Skvrny rzi by se měly předem ručně odstranit za pomocí presto Rust Converter art.č. 603079.

 

Pro broušení po vysušení doporučujeme presto vodní brusný papír zrna 240 art.č. 670343 nebo 135932 a hrubost 600 art.č. 670.435 nebo 135.934.

Kvalita a vlastnosti

 • Základový plnič v nitro-kombi kvalitě
 • Velmi vysoká plnící schonpost
 • Vynikající přilnavost
 • Vytváří soudržný povrch
 • Snadné broušení
 • Vodě odolný
 • Velmi snadná aplikace sprejem
 • Obstarává dobrou ochranu proti korozi
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Velmi rychle suchý na dotek a poté vytvrzený

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro- combi pryskyřice
 • Barva: béžová
 • Vůně: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku: (při úhlu měření 60 ° podle DIN 67530.):
 • Matt: 5-10 jednotek lesku
 • Výtěžnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.3 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Možnost další práce: přibližně 2 - 4 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: není
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10° - 25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Použití:

Před použitím protřepejte dózu po dobu 3 minut.

Podmínkou pro dokonalé opravy laku je pečlivá příprava podkladu: skvrny rzi musí být předem ošetřeny Rust Converter, další větší promáčknutí se musí obrousit až do čistého kovu a může být aplikováno. Po vysušení po vybroušením vodním brusným papírem- zrno 240.

V případě malých promáčknutí, škrábanců nebo podobných vad na laku, je základ a plnič 2v1 výborným pomocníkem. Jen lehce obruste poškozený prostor s vodním brusným papírem a pak přestříkejte s DUPLI-COLOR plničem. Pokud je to nutné, naneste druhou vrstvu po 30 minutách.

Po vysušení (cca. 2 hodiny),obrousit vodním brusným papírem zron 600 s velkým množstvím vody v kruhovém pohybu. Také mírně obruste okolní lakovaný povrch, aby se dosáhlo hladkého přechodu.

Po broušení odstraňte abrazivní prach mytím a nechte povrch vyschnout do sucha.

Poté naneste finální vrstvu DUPLI-COLOR Auto-spreje.

Na další nátěr lze použít jak syntetické tak i  akrylové laky; Nepoužívat již přes syntetický nátěry.

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 DS Filler beige 150   150 ml   133787 
 DS Filler beige 400   400 ml   191831 

Příklady použití

Technické informace - Plnič
Technické informace - Plnič

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Od 1.Prosince, 2009

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.