Technické informace Super-žáruvzdorná barva

Technické informace Super-žáruvzdorná barva

Speciální barva ve spreji pro natíraní předmětů, které jsou vystaveny vysokému teplu. Je dostupná v různých odstínech a také jako bezbarvý lak.

Ideální pro nátěry výfuků na motocyklech a vozidlech, ale také pro kamnové roury, grily a další.

Aplikovatelné na kov, litinu a aluminium

Vhodné i jako ochranný lak na motorech.

Kvalita a vlastnosti

 • Rychleschnoucí
 • Odolný vůči vysokému teplu:
  černý+ stříbrný až do 800°C
  šedivý odstín až do 600°C
  modrý, bílý, bezbarvý lak až do 500°C
  červený až do 300°C
 • Vynikající přilnavost 
 • Velmi dobré krycí a plnící vlastnosti
 • Dobrý průtok, drsný povrch 
 • Velmi odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Odolný proti poškrábání
 • Odolnosti proti palivu dosáhnete po vypálení při teplotě 160°C po dobu přibližně 30 minut. Je třeba počítat s tvořením kouře a nepříjemného zápachu. Dbejte na dostatečné odvětrání. 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: silikonová pryskyřice
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný: 3 - 5 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.3 - 0.4 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 - 1.2 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Suchý na dotek: přibližně po 10 minutách
  Nelepivý: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
  Lze vystavit teplotě: přibližně po 1 hodině
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: barevně specifická, naleznete v sekci "Kvalita a vlastnosti"
 • Stabilita při skladování:
  Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml, 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte rez, olej a mastnotu z povrchu, který si přejete ošetřit.
 • Poté důkladně povrch zbruste; povrch musí být čistý až na holý kov!
 • Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu nejméně 2 - 3 minut.
 • Naneste 2 tenké vrstvy ze vzdálenosti přibližně 25 cm. Nechte zaschnout. Důležité: čím je nátěr tenčí, tím je lepší teplotní odolnost a přilnavost.
 • Není nutné použít základový lak. Nejlepších výsledků dosáhnete na holém kovu!
 • Nepoužívejte na chromované díly!
 • Vypalování po dobu přibližně 30 minut při 160 - 200°C je podmínkou pro vytvrzení a také pro plnou odolnost nátěru (odolnost vůči palivu!). Počítejte s tvorbou kouře a nepříjemného zápachu. Dbejte na dostatečné odvětrání. 
 • Zde uvádíme některé indikace teplot: motorka - výfuková trubka v potrubí až do 800°C; kamna / sporáky až do 500°C; Venkovní grily 500 - 800°C.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 SUPERTHERM black 800°C 150   150 ml   133770 
 SUPERTHERM black 800°C 400 400   400 ml   191794 
 SUPERTHERM blue 500°C 400   400 ml   339134 
 SUPERTHERM clear 500C 400   400 ml   685262 
 SUPERTHERM grey 600°C 400   400 ml   471544 
 SUPERTHERM red 300°C 150   150 ml   348600 
 SUPERTHERM red 300°C 400   400 ml   339127 
 SUPERTHERM silver 800°C 150   150 ml   133763 
 SUPERTHERM silver 800°C 400   400 ml   191770 
 SUPERTHERM white 500°C 150   150 ml   133756 

Příklady použití

Technické informace Super-žáruvzdorná barva
Technické informace Super-žáruvzdorná barva

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 května 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.