Technické informace Tuning Spray paint

Technické informace Tuning Spray paint

Rychleschnoucí NC laky vhodné pro úpravu, kontrastní lakování a opravy na Vašem vozidle.

Konečná přilnavost bude optimalizovaná pokud bude předem ošetřeno základovým lakem DUPLI-COLOR Primer.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
 • Velmi dobrá barevná shoda
 • Velmi dobré krytí
 • Odolný lesk
 • Vynikající přilnavost
 • Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní i venkovní aplikace 
 • Leštitelný povrch, odolný vůči nečistotám
 • Velmi dobrá retence barev: odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Omezeně odolný vůči benzinu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: nitro-kombi
 • Barva: černá lesklá a matná; bílá lesklá a matná
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80-85 jednotek lesku
  matný: 15-25 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  12 ml pro malá místa
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m² v závislosti na barvě
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m² v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
  Další nátěr dvouvrstvým bezbarvým lakem: po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  Aerosol: 10 let, opravné tužky: 5 let, za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: opravné tužky 12 ml, aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

Příprava povrchu:

 • Očistěte povrch od nečistot, tuku a rzi. Pokud je to nutné, ošetřete vzniklou pórovitost výrobkem presto Rust Stop.
 • Vyplňte a zbruste nerovné povrchy.
 • Naneste základ, např. DUPLI-COLOR Primer.
 • Pro zlepšení přilnavosti, ošetřete plastové díly Základem na plasty DUPLI-COLOR.

Lakování:

 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej a barevnou shodu.
 • Nanášecí vzdálenost by měla být přibližně 20-30 cm.
 • Naneste několik tenkých křížových vrstev v 3 - 5 minutových intervalech.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 RALLYE PAINT black matt 12   12 ml   189982 
 SPRAY PAINT black glossy 150   150 ml   657801 
 SPRAY PAINT black glossy 400   400 ml   657832 
 SPRAY PAINT black mat 400   400 ml   191572 
 SPRAY PAINT black matt 150   150 ml   133466 
 SPRAY PAINT white glossy 150   150 ml   657818 
 SPRAY PAINT white glossy 400   400 ml   657825 
 SPRAY PAINT white mat 400   400 ml   191718 
 SPRAY PAINT white matt 150   150 ml   133695 

Příklady použití

Technické informace Tuning Spray paint
Technické informace Tuning Spray paint

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

30 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.