Technické informace Metallic

Technické informace Metallic

Rychleschnoucí akrylové laky pro úpravu vzhledu, kontrastní lakování a opravy na vozidlech.

Abychom zabránili výskytu metalických částic v nátěru, musí být metalický lak natřený bezbarvým lakem DUPLI-COLOR 2-Coat Clear Lacquer Obj.č. 191695.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní akrylátový nitro-kombi lak 
 • Velmi dobré krytí
 • Odolný lesk
 • Vynikající přilnavost 
 • Rychleschnoucí
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Omezeně odolný vůči benzinu
 • Po nanesení bezbarvého laku je nátěr odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Velmi dobrá retence barev (odolný proti světlu, nežloutne)
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Vysoká tvrdost povrchu a dobrá elasticita
 • Po nanesení dvouvrstvého bezbarvého laku lze povrch vyleštit 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva:  Nitro kombi akrylát
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  saténový: 40-45 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Nelepivý: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Další nátěr bezbarvým lakem: přibližně po 30 minutách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

 • Očistěte povrch od nečistot, tuku a rzi.  
 • Ošetřete vzniklou pórovitost odstraňovačem rzi.
 • Hojně zakryjte páskou okolí ošetřovaného místa. Rozsáhlejší plochy by měly být zakryty maskovací páskou také na záhybech a okrajích karoserie. 
 • Vyplňte a zbruste nerovný povrch. Pokud není potřeba tmel, naneste DUPLI-COLOR základový lak. V jiném případě naneste DUPLI-COLOR Plnič. Naneste vrstvu na jemně zbroušenou vrstvu tmelu
 • Vyhlaďte důkladně vysušenou vrstvu tmelu mokrým broušením (brusný papír P1000).

Lakování:

 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte kompatibilitu barev.
 • Nanášecí vzdálenost by měla být přibližně 20-30 cm.
 • Naneste několik tenkých vrstev metalického laku na suché ošetřované místo v 3 - 5 minutových intervalech.
 • Metalické barvy musí být po 30 minutách vysychání utěsněny bezbarvým lakem. V opačném případě budou hliníkové části v laku napadány životním prostředím a povětrnostními vlivy.  
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Příklady použití

Technické informace Metallic
Technické informace Metallic

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.