Technické informace Tuning Barva na disky kol

Technické informace Tuning Barva na disky kol

Rychlý, bezpečný a odolný způsob na opravu, úpravu a ochranu ocelových a slitinových ráfků.

Pro dodatečnou ochranu kovových pigmentů a vyšší lesk doporučujeme ráfky zafixovat bezbarvým lakem 

DUPLI-COLOR Tuning Bezbarvý lak Obj.č. 191442.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní, rychleschnoucí nitro-kombi lak
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu, nežloutne
 • Omezená odolnost vůči palivu
 • Dobrá retence barev a lesku
 • Tvrdý povrch, odolný vůči otěru

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: nitro-kombi
 • Barva: zlatá, stříbrná
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  saténový/matný: 40-45 jednotek lesku
  80 - 90 jednotek lesku po nanesení Bezbarvého laku na disky kol
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  12 ml pro malá místa
  150 ml je dostačující pro 1 - 2 ráfky
  400 ml je dostačující pro 4 ráfky
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
  Vytvrzený: po 24 hodinách
  Aplikace bezbarvého laku: přibližně po 60 minutách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  Opravné tužky 5 let; aerosol 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: 12 ml opravné tužky; aerosol - maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava podkladu:

 • Pečlivě očistěte ráfky od nečistot, mastnoty a brzdového prachu.  
 • Ošetřete pórovitost odstraňovačem rzi.
 • Podklad musí být zbroušený, čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte okraje ráfků maskovací páskou.
 • Použijte papír k ochraně okolí před postříkáním.
 • Naneste DUPLI-COLOR základ.
 • Po zaschnutí, jemně zbruste (brusný papír se zrnitostí P600)

Lakování:

 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte na nenápadném místě shodu barev.
 • Naneste několik tenkých vrstev v 3 - 5 minutových intervalech ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Na ochranu kovových pigmentů v laku naneste po 60 minutách vysychání DUPLI-COLOR Tuning Bezbarvý lak na disky kol.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 WHEEL PAINT gold 150   150 ml   134098 
 WHEEL PAINT gold 400   400 ml   192012 
 WHEEL PAINT silver 12   12 ml   189852 
 WHEEL PAINT silver 150   150 ml   132735 
 WHEEL PAINT silver 400   400 ml   191305 
 WHEEL PAINT white 400   400 ml   324109 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Tuning Barva na disky kol
Technické informace Tuning Barva na disky kol

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

8 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.