Technické informace Effect primer

Technické informace Effect primer

Optimální podklad pro fantastické speciální efekty: např. pro DUPLI-COLOR Tuning Stříbrný Chrom, flip-flop, 3-D efekt, Diamantový efekt.

Vhodný pro kovy, sklo, keramiku, kámen a mnoho dalších povrchů.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
 • Velmi dobré krytí
 • Velmi dobrý stupeň lesku
 • Vysoce efektivní 
 • Vynikající přilnavost 
 • Rychleschnoucí
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Odolný proti poškrábání, nárazu a otřesu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi
 • Barva: černá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.3 - 0.6 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.5 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Další nátěr: přibližně po 1 hodině
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

 • Odstraňte rez a nečistoty.
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte okolí, abyste zabránili proti postříkání. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 -3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 25 cm.
 • Nestříkejte přes povrchy, který jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí! 
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 EFFECT- PRIMER schwarz 150   150 ml   665561 
 EFFECT-PRIMER schwarz 400   400 ml   119668 

Příklady použití

Technické informace Effect primer
Technické informace Effect primer

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.