Technické informace Aerosol-Art Primer

Technické informace Aerosol-Art Primer

Perfektní základ pro hladké a lesklé povrchy. Uzavírá otevřené póry u všech  spodních.       .

DUPLI-COLOR Aerosol Art Primer vytváří perfektní základ pro následující nátěry spreji DUPLI-COLOR Aerosol Art.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak

 • Obzvláště vysoká plnící síla 

 • Velmi dobrý průtok, hladký povrch

 • Rychleschnoucí
 • Chrání před korozí

 • Podporuje nejlepší přilnavost vrchního nátěru na podklad. 

 • Optimalizuje lesk vrchního nátěru. 

 • Poskytuje ekonomické nanášení vrchního nátěru.

 • Obzvláště uživatelsky přívětivý díky trvanlivé kvalitě, snadné se nanáší, brousí a přetírá.

 • Pro vnitřní a venkovní aplikace

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Barva: šedá
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Stupeň lesku:
  matný, 5-10 jednotek lesku při úhlu měření 60° podle DIN 67530
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 m² u krycí vrstvy
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Zbrousitelný: přibližně po 2-4 hodinách
 • Velikost: Aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

 • Odstraňte rez, zbruste a očistěte povrch, který si přejete natírat.
 • Naneste tmel, pokud je to nutné.
 • Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.

Nanášení základového laku:

 • Nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Vyrovnejte malé promáčkliny a porézní místa opětovným nanášením tenkých vrstev a broušením.
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Po zaschnutí (přibližně 2-4 hodinách), zbruste za mokra brusným papírem (zrnitost 600), očistěte povrch a nechte zaschnout.
 • Poté naneste vrchní nátěr.
 • Lze natřít syntetickými nebo akrylovými laky.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Aerosol Art Grundier. grau 400   400 ml   744020 
 Aerosol Art Grundier. weiß 400   400 ml   158995 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Aerosol-Art Primer
Technické informace Aerosol-Art Primer

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1. září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.