Technické informace Aerosol-Art Clear Laquer

Technické informace Aerosol-Art Clear Laquer

Aerosol Art bezbarvý lak je křišťálově průhledný lak pro barvy ve sprejích na akrylové nebo nitro-kombi bázi, např. Aerosol Art barvy ve sprejích.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní akrylový lak 
 • Vynikající přilnavost
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Vynikající retence lesku
 • Velmi tvrdý povrch, dobrá elasticita
 • Rychleschnoucí
 • Odolný vůči světlu a UV záření (nežloutne)
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Po zaschnutí odolný vůči vodě, zředěným kyselinám a zásadám
 • Omezená odolnost vůči benzinu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Akrylové kopolymery
 • Barva: transparentní
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80 - 90 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující pro 2 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený, lze vyleštit: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte rez a špínu.
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Naneste několik tenkých křížových vrstev bezbarvého laku ze vzdálenosti 25 cm.
 • Nepoužívejte na povrchy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí! 
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Aerosol Art Klarlack gl. 400   400 ml   744037 
 Aerosol Art Klarlack matt 400   400 ml   744044 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Aerosol-Art Clear Laquer
Technické informace Aerosol-Art Clear Laquer

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

5. srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.