Technické informace Color Spray Spray paint

Technické informace Color Spray Spray paint

Zahrnují vysoce lesklé, pololesklé a matné odstíny, bezbarvý lak a základový lak: skvěle vhodný pro věškeré ruční práce a kutilství na dřevo, kov, hliník, sklo, kámen, kartonový papír, papír, eternit, porcelán a na mnoho natíratelných plastů.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní syntetický lak 
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
 • Dobré krycí a plnící vlastnosti
 • Dobrá retence barev a lesku
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Vynikající průtok na rovnoměrných površích
 • Dobrá přilnavost na téměř všech površích 
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Alkydová pryskyřice
 • Barva: mnoho odstínů RAL a speciálních barev
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 85-90 jednotek lesku
  saténový: 30-35 jednotek lesku
  matný: 10-15 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě povrchu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.3 - 0.45 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.2 m²
  600 ml je dostačující přibližně pro 1.2 - 1.8 m²
  v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 30 minutách
  Nelepivý: přibližně po 4 hodinách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Další nátěr: do 2 hodin nebo přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  Aerosol: 10 let, opravné tužky: 5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml, 400 ml, případně 600 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Odstraňte odlupující šupinky starého nátěru a rez, poté povrch zbruste a naneste základový lak.
 • Na plastové díly použijte DUPLI-COLOR základ na plasty.
 • Nechte 1 - 2 hodiny zaschnout.

Lakování:

 • Zakryjte páskou plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte barvu spreje a kompatibilitu na nenápadném místě. 
 • Vzdálenost nanášení: přibližně 25 cm
 • Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech.
 • Další nátěr do 2 hodin nebo nejdříve po 24 hodinách. 
 • Nepoužívejte akrylové laky - ani po vytvrzení!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Color Spra Klarlack matt 150   150 ml   640605 
 Color-Spra blau sdm. 400   400 ml   740466 
 Color-Spra blaulila gl. 150   150 ml   640438 
 Color-Spra blaulila gl. 400   400 ml   625756 
 Color-Spra braunbeige 1011 400   400 ml   671234 
 Color-Spra cremeweiß gl. 400   400 ml   674020 
 Color-Spra eisengrau gl. 400   400 ml   674037 
 Color-Spra elfenbein gl. 150   150 ml   640445 
 Color-Spra elfenbein gl. 400   400 ml   625725 
 Color-Spra enzianblau gl. 150   150 ml   640391 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Color Spray Spray paint
Technické informace Color Spray Spray paint

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

27. září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.