Technické informace Rust stop Satén

Technické informace Rust stop Satén

Aktivní ochrana proti korozi díky efektivní tloušťce filmu v saténové povrchové úpravě. Byla vyvinuta speciální technologie (LCI),díky ní přísady obsažené ve spreji, obsahují speciální inhibitor koroze. Ty zcela obklopují struktury povrchu, který chcete stříkat a tudíž tvoří dokonalé chemické spojení. Tím trvalé oxidaci obsahuje materiál trvalé a dokonalé ochrany proti korozi. Tento ochranný systém proti korozi kombinuje 4 vlastnosti v jednom produktu:

1. Efektivní základ pro dokonalou přilnavost

2. Aktivní ochrana proti korozi technologií LCI

3. Vysoce kryjící barvu

4. Těsnění chrání před vlivy prostředí

Vhodné na téměř všechny povrchy, jako je železo, polotovary z pozinkované oceli, pozink, měděné, mosazné, hliníkové (např. Zahradní ploty, brány, zábradlí, zahradnické nářadí apod.). Dokonce i na rez (zbavený uvolněných částic) a staré nátěry. Používá se také na dřevo, kámen, GRP nebo sklo.

Kvalita a vlastnosti

 • Nátěrový systém s efektivní tloušťkou filmu na bázi rozpouštědel 
 • Šetří vzácný čas: žádné odstraňování rzi a opětovné přetírání 
 • Snižuje náklady, jelikož není nutný žádný antikorozní produkt
 • Dlouhotrvající ochrana proti korozi
 • Rychleschnoucí
 • Velmi dobrý průtok
 • Vysoké krycí a plnící vlastnosti
 • Vysoká elasticita
 • Po zaschnutí odolný proti otřesu a nárazu
 • Vynikající přilnavost
 • Odolný proti UV záření, nežloutne
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, vodě odolný
 • Úspěšně testovaný přes 500 hodin v solné mlze 
 • Variabilní tryska pro horizontální nebo vertikální nanášení a pro široký rozprašovací vzor. 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi
 • Barva: specifická
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku: měřící úhel 60° podle DIN 67530
  Saténové matné odstíny: 30 – 40 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na kondici a barvě podkladu,
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.5 – 2.0 m²
 • Sušení (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: za 10 minut
  Suchý na dotek: přibližně za 20 minut
  Vytvrzený/další nátěr: přibližně za 30 minut
  Možnost přetřít: přibližně za 12 hodin
  Doba sušení závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Likvidace: Pouze prázdné nádoby patří do recyklačního kontejneru. Nádoby se zbytky barev zlikvidujte jako speciální odpad. 
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
 • Obsah: aerosol s max. objemem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte uvolněnou rez z povrchu použitím drátěného kartáče. 
 • Doporučujeme jemně zbrousit hladký, holý kovový povrch. 
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. 
 • Pro zlepšení přilnavosti doporučujeme ošetřit plastový díly DUPLI-COLOR Základem na plasty. 
 • Nádobku protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej a kompatibilitu na nenápadném místě.
 • Zakryjte maskovací páskou plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Naneste několik tenkých nátěrů ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Nepoužívejte na povrchy natřené syntetickou barvou!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 RUST STOP eisengrau sdm. 400   400 ml   179334 
 RUST STOP enzianblau sdm. 400   400 ml   868351 
 RUST STOP feuerrot sdm. 400   400 ml   179303 
 RUST STOP hellelfen.sdm. 400   400 ml   179266 
 RUST STOP karminrot sdm 400   400 ml   162459 
 RUST STOP lichtgrau sdm. 400   400 ml   179341 
 RUST STOP moosgrün sdm. 400   400 ml   868368 
 RUST STOP rapsgelb sdm. 400   400 ml   179273 
 RUST STOP reinorange sdm. 400   400 ml   179297 
 RUST STOP reinweiss sdm. 400   400 ml   868337 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Rust stop Satén
Technické informace Rust stop Satén

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

6 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.