Technické informace SPRAYPLAST ve spreji

Technické informace SPRAYPLAST ve spreji

Změň vzhled povrchu rychle se SPRAYPLAST snímatelným lakem. Můžete si individuálně navrhnout vzhled např. Vašich ráfků nebo dalších předmětů a částí vozidla. Pokud se Vám už barva nelíbí, jednoduše sloupněte vrstvu, kterou jste před tím nastříkali. 

SPRAYPLAST je nejen vhodný pro úpravu Vašich ráfků, ale můžete jej také aplikovat na čistý kov, všechny 2K nátěry, lakované tvrdé plasty a na sklo. Dokonce je možné i použití na rozsáhlou lakovanou plochu např.  části vozidla, pokud nanesete dostatečně tlustou vrstvu.

SPRAYPLAST není vhodný na reflektory, zadní světla nebo jiné povrchy z polykarbonátu.

V závislosti na velikosti a struktuře, obsah jednoho spreje by měl být dostačující až pro 2 rámy.

Balení obsahuje 2 spreje o obsahu 400ml, další regulovatelnou trysku pro rozšířené lakování a také pár jednorázových rukavic.

SPRAYPLAST je nejen vhodný pro lakování vozidel, ale také pro věci každodenní potřeby a kutilství.

Doporučujeme aplikovat alespoň 5 vrstev.

K dostání také jako lesklý dokončovací lak a Neonový lak: informace o správném použití naleznete v technickém listu.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní lak
 • Rychleschnoucí
 • Ochranný nátěr proti odlétajícím kamínkům, škrábancům, nečistotám, vlhkosti 
 • Odolný vůči zředěným kyselinám, tukům, olejům
 • Velmi dobré krytí
 • Vynikající přilnavost na mnoha materiálech, jako jsou kovy, plasty (PP, PE, PVC), sklo
 • Nevhodný na porézní povrchy, např. dřevo, beton, kámen
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Vhodný pro použití na venkovních i vnitřních předmětech.
 • Nepoužívejte na 1K laky, ale jen na čisté kovy, 2K laky a originální auto laky.
 • Velmi dobrá odolnost vůči běžným čistícím prostředkům (např. čistič ráfků)
 • Krátkodobě odolný vůči mycí auto lince
 • Nevodivý, ale elektricky neizolovaný!
 • Použitelný pouze s výrobky SPRAYPLAST.
 • Vhodný pro všechny hladké, neabsorbující povrchy, např. kov, hliník, lakované tvrdé plasty, které nejsou citlivé na rozpouštědla.

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: polymer podobný pryži 
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  saténový: >70
  matný: <10
  Lesklý povrchová úprava: >80
 • Výtěžnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující pro 0.2 - 0.4 m² (v případě nanesení 5 vrstev)
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek, sloupatelný: přibližně po 2 hodinách
  Vytvrzený: přibližně po 6-8 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: přibližně 100°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%), skladování v uzavřeném, originálním balení a nad bodem mrazu.
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml, v balení dvě nádoby po 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Příprava:

 • Povrch, který si přejete lakovat musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty, stejně tak jako hladký a odolný vůči rozpouštědlům.
 • Nepoužívejte na porézní a hrubé povrchy. Z hladkých povrchů lze film snadno sloupnout.
 • Nepoužívejte základový lak!
 • Papírem opatrně zakryjte oblast, kterou si nepřejete natírat. 
 • Před aplikací musí být ošetřované místo důkladně očištěno od mastnoty, oleje nebo silikonu běžným, ne příliš silnými, čistícími prostředky. Před nanesením laku SPRAYPLAST očistěte povrch výrobkem SPRAYPLAST Čistič.


Aplikace:

 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 - 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě; ujistíte se, že obsah nádoby má požadovaný odstín a že je povrch s barvou kompatibilní. 
 • Stříkejte vrstvy napříč ze vzdálenosti 25 cm. Nejdříve naneste velmi tenkou vrstvu (nesnažte se dosáhnout okamžitého krytí). Poté naneste nejméně 4 další vrstvy laku SPRAYPLAST. 
 • Čím více vrstev nanesete, tím lépe půjde folie poté odstranit.
 • Je důležité nechat každou vrstvu přibližně 10 minut zaschnout, před tím než nanesete další nátěr. Tímto způsobem můžete nanášet vrstvu po vrstvě.
 • V případě, že požadujete vysoce lesklý povrch, můžete nanést jeden křížový nátěr SPRAYPLAST Gloss Finish


Rada pro aplikaci na ráfky kol:

 • Opatrně zakryjte, např. papírem, kola a vnitřní okolí ráfků. K přidržení papíru lze použít běžnou maskovací pásku.
 • Odstraňte papír a maskovací pásku ihned po nanesení poslední vrstvy. 
 • Aby nedošlo k popraskání, měly by být vrstvy laku v kritických oblastech (např. úhly a hrany) dostatečně tlusté. V každém případě lze praskliny a poškození laku jednoduše opravit nanesením nové vrstvy laku SPRAYPLAST. 

Rada pro aplikaci Neonových barev:

 • Je nutné aplikovat bílý podklad laku SPRAYPLAST. Naneste, prosím, 4 vrstvy bílé barvy a 1 vrstvu Neonové barvy.

Rada pro dosažení lesklého povrchu:

 • Můžete dosáhnout lesklého zakončení na již matných nebo polo matných odstínech použitím Lesklého bezbarvého laku. V tomto případě musíte nanést 4 vrstvy barevného odstínu a 1 vrstvu lesklého bezbarvého laku.
 • Pokud si přejete použit Lesklý lak jako transparentní vysoce lesklý ochranný nátěr, musíte nanést 5 vrstev tohoto laku. 

Po aplikaci:

 • Přibližně 6 - 8 hodin po nanesení poslední vrstvy je SPRAYPLAST zcela suchý.
 • Natřený povrch velmi dobře odolává běžným čistícím prostředkům (SPRAYPLAST Čistič).
 • Ráfky je také možné čistit v mycí lince pro auta. 
 • V případě parního čištění udržujte vzdálenost minimálně 25 cm.

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 MoTip Set Spraypl. carbon sgl.   Stück   396618 
 MoTip Set Spraypl. orange sgl.   Stück   396632 
 MoTip Set Spraypl. schwarz sgl   Stück   396595 
 MoTip Set Spraypl. silber sgl.   Stück   434495 
 MoTip Set Spraypl. transp. sgl   Stück   396649 
 MoTip Set Spraypl.schwarz matt   Stück   396588 
 MoTip Set Sprayplast blau sgl.   Stück   434501 
 MoTip Set Sprayplast gelb fluo   Stück   434693 
 MoTip Set Sprayplast grün sgl.   Stück   396625 
 MoTip Set Sprayplast rot sgl.   Stück   434662 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace SPRAYPLAST ve spreji
Technické informace SPRAYPLAST ve spreji

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

4 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.