Detektor úniku plynu

Detektor úniku plynu

Sprej sloužící ke zjištění netěsností v plynovém potrubí. Detektor úniku plynu je nehořlavý a antikorozní, může být odstraněn vodou a je šetrný k životnímu prostředí. Detektor úniku plynu je mírně pěnivý, zásaditý a certifikováný DVGW, číslo NG/5170BR0105.

 

Pro použití na: 

Trubky, hadice, pneumatiky, zásobníky, kompresory, tlakové spínače, tlakové lahve se stlačeným vzduchem, chlaící okruhy a systémy s hořlavými plyny.

Příklady použití

Detektor úniku plynu
Detektor úniku plynu