Technické informace Neviditelné rukavice

Technické informace Neviditelné rukavice

presto Neviditelné rukavice byly vyvinuty jako ochrana rukou proti zašpinění od olejů, laků a barev, tmelů, lepidel, polyuretanové pěny apod.

Vhodná ochrana při práci v :

- garáži a dílně

- tiskárně

- výrobě

- lakovně

- montáži, různých průmyslových odvětvích apod.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Dermatologicky testovaný, a tudíž jde o výrobek který pečuje o ruce 
 • Biologicky zcela odbouratelný
 • Ekonomické využití

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Složení: Aqua, Glycerin, Sodium Silicate, Sodium Tallowate, Ceteareth-25, Paraffin, Sodium Cocoate, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Tetrasodium Glutamate, Diacetate, Sodium Thiosulfate, Parfum
 • Barva: bílá
 • Vůně: mandlí
 • Hustota při 20°C: přibližně 0.4 g/cm³
 • Stabilita při skladování:
  30 měsíců v originálním, neotevřeném balení, za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích podmínek (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Balení / velikost:
  650 ml plastová dóza

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace

 • Umyjte si ruce a důkladně je vysušte.
 • Vetřete do dlaní a nechte lehce zaschnout.
 • Po práci lze znečištěné ruce snadno umýt pod tekoucí vodou.
 

Objednací čísla

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Unsichtb. Handschuh 200   200 ml   604038 
 presto unsichtb. Handschuh 650   650 ml   604045 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Neviditelné rukavice
Technické informace Neviditelné rukavice

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

21 března 2018
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.