Technické informace Žáruvzdorná barva

Technické informace Žáruvzdorná barva

Žáruvzdorná černá je speciální barva s výbornou přilnavostí. Vhodná k natírání objektů, které jsou vystavený vysokým teplotám.  Je možné ji aplikovat i stříkací pistolí.

Ideální pro použití na výfukové potrubí motorek a aut, na motorových blocích, ale vhodné i pro grily, kamnové roury apod.

 

Všeobecné vlastnosti

  • Rychlé sušení
  • Odolný vůči teplotám 600 ° C
  • Vynikající přilnavost
  • Velmi dobrá kryvost
  • Dobrý rozliv, drsný povrch
  • Velmi odolný vůči povětrnostním vlivům
  • Odolné proti poškrábání
  • Vytváří vysoce kvalitní ochranný nátěr, a to i bez vypálení
  • Tepelná odolnost a odolnost vůči palivu se dosáhne po vysušení při 160 ° C po dobu cca. 30 minut

Fyzikální a chemické vlastnosti

  • Základy pojiva: silikonová pryskyřice
  • Barva: černá matná
  • Vůně: rozpouštědlo
  • Stupeň lesku (při úhlu měření 60 ° podle DIN 67530):
  • Mat: 3 - 5 lesklých jednotek
  • Vydatnost:
  • V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  • 250 ml postačuje na cca. 2 - 3 m²
  • Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  • Proti prachu: po cca. 30 minut
  • Na dotyk: po cca. 60 minut
  • Může být vystavena vyšší teplotě: po cca. 1 hodina
  • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce použitého nátěru.Teplotní odolnost: do 600 ° C
  • Stabilita při skladování:5 let, případně skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) v originální neotevřené nádobě
  • Velikost balení: 250 ml 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace

 • Odstraňte rez, olej a mastnotu z povrchu, který chcete natřít.
 • Potom důkladně obruste, nebo opískujte. Holý kov!
 • Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty.
 • Před použitím intenzivně promíchejte.
 • Natírejte štětcem s jemným vláknem 1-2 tenké vrstvy. Nechte uschnout. 
 • Důležité: čím tenčí nátěr, tím lepší je odolnost vůči teplotě a přilnavost.
 • Žádný základ není nutný. Nejlepších výsledků dosáhnete na holém kovu!
 • Nepoužívejte na chrómovaných součástech!
 • Ohřátí po dobu cca. 30 minut při teplotě 160 - 200 ° C je podmínkou dokonalého vytvrzení a tím i plná odolnost nátěru (tepelná odolnost a odolnost vůči palivu!).
 • Zde jsou některé údaje o teplotách: výfukové potrubí motoru v potrubí do 800 ° C; Kachle / sporáky do 500 ° C; Party-gril 500 - 800 ° C.
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Thermolack schwarz 250   250 ml   287664 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Žáruvzdorná barva
Technické informace Žáruvzdorná barva

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of October 4, 2012
This release replaces all eventually earlier issued versions.