Technické informace Základ/Plnič

Ideální základ použitelný jako plnič a současně jako adhezní mezivrstva vrchního laku. Přelakovatelný syntetickými a nitro-kombi laky. Vhodný pro kov, dřevo, keramiku, kámen, karton, atd.

Perfektní primer pro následné lakování s DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Odstín šedý pro všechny modré, zelené, zlaté a stříbrné 

Odstín červená pro všechny tmavě červené 

Odstín bílá pro světlé odstíny.

Ještě před tím doporučujeme přebrousit pomocí presto brusného papíru zrnitosti P 600 obj.č 670.435 nebo 135.934.

Kvalita a vlastnosti

 • Výplňový základ v nitro-kombi kvalitě

 • Velmi vysoký plnící výkon

 • Dobrý průtok, hladký povrch

 • Rychleschnoucí

 • Chrání před korozí

 • Poskytuje vynikající přilnavost vrchního povlaku k povrchu
 • Podporujeje lesk vrchního laku

 • Obzvláště uživatelsky přívětivý díky dlouhodobé stálosti, dobré brousitelnisti a přelakovatelnosti

 • Pro vnitřní i venkovní použití

Fyzikální a chemická data

 • Barva: šedá, bílá nebo červenohnědá
 • Stupeň lesku: mat
  5-10 jednotek lesku při úhlu měření 60° podle DIN 67530
 • Účinnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  150ml stačí na cca 0,3 m²
  400ml stačí na cca 0,8 m² 
 • Doba schnutí (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Prachuvzdorný: po cca 15 minutách
  Dotekuvzdorný: po cca 30 minutách
  Přelakovatelný: po cca 2 - 4 hodinách
 • Stabilita skladování:
  10 let při zajištění vhodných podmínek skladování (=10-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Balení: aerosolové plechovky o objemu max. 150ml / 400ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Předčištění:

 • Plochu která má být ošetřena obruste, odmaštěte a vyčistěte.
 • Pokud je potřeba, aplikujte tmel.
 • Povrch musí být čitý, suchý a bez rzi a mastnoty.

Základní nátěr:

 • V případě malých rýh, škrábanců nebo podobného poškození barvy je produkt základem i plničem.
 • Před použitím protřepejte nádobu po dobu dvou minut a nastříkejte vzorek.
 • Stříkejte ze vzdálenosti cca 25cm.
 • Po zaschnutí (po cca 2-4 hodinách) opískujte pískovým papírem o velikosti 600, očistěte a nechte uschnout.
 • Poté aplikujte horní vrstvu.
 • Přelakovatelný akrylovými barvami nebo barvami na bázi pryskyřice.
 • Nepoužívejte na syntetické barvy!
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Haftgrund grau 150   150 ml   165010 
 presto Haftgrund grau 400   400 ml   308011 
 presto Haftgrund rotbraun 400   400 ml   308059 
 presto Haftgrund weiß 150   150 ml   165027 
 presto Haftgrund weiß 400   400 ml   308028 

Příklady použití

Technické informace Základ/Plnič
Technické informace Základ/Plnič

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Stand: 29. April 2010
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.