Technické informace Studený šok odstraňovač koroze

Technické informace Studený šok odstraňovač koroze

presto Studený šok odstraňovač rzi je vysoce účinná pomůcka k odstranění těžkých rzí z kloubů, šroubů, matic, svorníků a klikového hřídele.

Speciální komponenty vytvořit krátkodobý "studený šok" na zrezivělé místa, které se tím smrští a umožní tím proniknout do spoje.

Quality and properties

 • Contains highly-effective penetration and lubrication substances (mineral-based)
 • Works in seconds
 • Short-term cold shock -30°C
 • Leaves no residue
 • Directed jet spray
 • Can be sprayed from any angle due to a special 360° valve.
 • TRG 300 compliant

Physical and chemical data

 • Basis: Aliphatic Hydrocarbons
 • Colour: brownish-transparent
 • Smell: Vanilla
 • Relative density at 20°C: 0.65 g/ml
 • Yield: 1.92 g/sec.
 • Vapour pressure at 20°C: 3 - 4 bar
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Bring can to room temperature.
 • Operating temperature 5° to 30°C.
 • Shake can before use.
 • Spray the screws with several short sprays for several seconds.
 • The fast temperature drop in combination with the lubrication means screws can be loosened.
 • Do not spray on skin or body parts!
 

Order informations

Oops, an error occurred! Code: 20200602060316dfe458ef

Příklady použití

Technické informace Studený šok odstraňovač koroze
Technické informace Studený šok odstraňovač koroze

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of October 08, 2012
This release replaces all eventually earlier issued versions.