Technické informace Keramická pasta ve spreji

Technické informace Keramická pasta ve spreji

Metal-free high-temperature paste with excellent lubricating effect. Good corrosion protection. Ideally suited for assembly work on ABS brake systems as well as for long-term lubrication of highly loaded sliding surfaces of all kinds. Temperature resistant from -40 °C to + 1.400 °C. The removable brush head allows for easy even application of the paste.


For use on:
ABS braking systems, bayonet, plug and screw, pipe, flange joints and fittings

Quality and properties

  • Metal-free lubrication with extreme temperature resistance
  • Facilitates dismantling, even after long periods of operation
  • Prevents corrosion and squeaks
  • Resistant to chemicals and weathering
  • Resistant to salt water, weak acids and bases
  • Non-conductive

Physical and chemical data

 • Basis: grease very fine ceramic particles
 • Colour: white
 • Smell: characteristic
 • Relative density at 20°C: 0.706 g/ml
 • VOC value: 60%
 • Vapour pressure at 20°C: 3,5 - 4 bar
 • Temperature resistance: -40°C to + 1.400°C
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Shake well before use. 
 • Remove moisture, dirt and grease from part to be sprayed.
 • Spray on the surface without the brush and then spread the paste evenly with the brush head.
 • Ensure that grating surfaces are not sprayed!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Keramikpasten-Spray 400   400 ml   446832 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Keramická pasta ve spreji
Technické informace Keramická pasta ve spreji

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of July 21, 2016
This release replaces all eventually earlier issued versions.