Recyklace spreje

Aerosolové nádoby mohou být recyklovány a použity v dalším výrobním cyklu.

Sprej je možné recyklovat - jednoduché a bezproblémové pro spotřebitele.

 

  • Sprej se značkou  "Zelený bod" jsou vhodné pro sběrné dvory
  • Podmínka: Plechovka musí být prázdná, beze zbytků.
  • Aerosolové nádobky, které nejsou vyprázdněné se musí odstraňovat jako nebezpečný odpad
  • Poznámka: nikdy se nepokoušejte o otevření aerosolové nádobky. Ani prázdné ! Vždy si důkladně přečtěte návod na etiketě. 

Poměr plechu a hliníku v domovním odpadu činí cca. 4%. Aerosolové nádobky tvoří jen procento z cca. 0,3% celkového domovního odpadu. Vývoj recyklace bílého plechu ve Spolkové republice Německo (v tis tun) viz. níže.