Technické informace Čistič plastů

Technické informace Čistič plastů

ColorMatic Čistič plastů je důkladný a spolehlivý čistič pro všechny plastové díly automobilů, vhodný pro exteriér (například nárazníky) i interiér (například přístrojová deska). Je také vhodný pro hladké kůže a vinyl. Spolehlivě odstraňuje nečistoty, mastnotu, olej, silikon, vosk, dehet, zbytky lepidla atd. Nabízí vysokou čisticí schopnost a je tedy vhodný pro zajištění dobré přilnavosti pro následné lakování.

 

Použití : Ideální pro bodové opravy a lakování plastových dílů

 

Qualities and Properties

 • Easy and fast to use
 • Reliable removal of silicone, grease, oil, wax, dirt, tar, adhesive residues etc.
 • Antistatic effect to prevent embedded dust
 • Thorough and reliable cleaning of all vehicle plastic – exterior and interior
 • Extremely time saving

Physical and chemical data

 • Basis of the binder: solvent
 • Colour: transparent
 • Smell: solvent
 • Efficiency:
  very efficient
 • Substrate:
  Plastic for interior and exterior
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10° - 25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
 • VOC value: 300g

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application

 • 1-2 light coats, repeat if dirt excessive 
 • Wipe off with a clean, dry non-woven cloth
 • Allow cleaned surfaces to dry completely
 • Shake can shortly before use
 • For professional use only
 • Wear an appropriate respirator (we recommend A2/P3)
Technické informace Čistič plastů
5 sec
Technické informace Čistič plastů
1-2
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM Kunststoff-Reiniger 400   400 ml   190261 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Čistič plastů
Technické informace Čistič plastů

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of July 19, 2010
This release replaces all eventually earlier issued versions.