Technické informace čistič pistolí

Technické informace čistič pistolí

ColorMatic čistič stříkacích pistolí účinně, rychle a šetrně čistí stříkací pistole od všech nečistot a zbytků barev na bázi rozpouštědel a vody. Je snadno použitelný, šetří spoustu času a oproti čistícímu přístroji na stříkací pistole je přenosnou, nákladově efektivní alternativou. Obsahuje specifická rozpouštědla, aceton a přísady.

Kvalita a vlastnosti

 • Jemně, důkladně a rychle očistí stříkací pistoli od všech nečistot a zbytků barev na bázi rozpouštědel
 • Extrémně šetří čas
 • Je cenově výhodnou alternativou pro čištění stříkací pistole
 • Obsahuje specifická rozpouštědla, aceton a přísady

Fyzikální a chemické údaje

 • Základní pojivo: rozpouštědla
 • Barva: čirá
 • Zápach: po rozpouštědlech
 • Doba skladování: 10 let při zajištění vhodných podmínek skladování (=10-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Balení: aerosolové plechovky o maximálním objemu 400ml
 • Hodnota VOC: 267g

 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace:

 • Před použitím plechovkou rychle zatřeste
 • Vyzkoušejte postřik
 • Použijte bezprostředně po lakování. Stříkací pistoli rozeberte a důkladně postříkejte, aby se odstranily všechny zbytky barvy.
 • Otřete čistou suchou netkanou textilií / papírovou utěrkou
 • Očištěné části nechte důkladně zaschnout.
Technické informace čistič pistolí
Technické informace čistič pistolí
Technické informace čistič pistolí
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM Lackierpistolenreiniger 400   400 ml   174353 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace čistič pistolí
Technické informace čistič pistolí

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of July 26, 2010
This release replaces all eventually earlier issued versions