Technické informace 1K Čirý lak

Technické informace 1K Čirý lak

ColorMatic 1K čirý lak s UV ochranou je rychle schnoucí čirý lak který lze univerzálně aplikovat na všechny stávající základní nátěry (na bázi rozpouštědel). Je dostupný v lesklém, pololesklém a matném provedení. Díky velmi dobrému toku a snadnosti leštění je velmi vhodný pro bodové opravy pomocí barev na bázi rozpouštědel (např. ColorMatic solvent-based).

Pro nejlepší výsledky nejdříve lakovaný povrch důkladně ColorMatic odstraňovačem silikonu obj. č. 174469 a pokud je potřeba, naneste primer nebo plnič (např. ColorMatic 2K Primer Filler obj. č. 195327). Pro bodové opravy okrajů ploch doporučujeme použít ColorMatic Spot Blender obj. č. 114229.


Aplikace:
lesk: ideální pro bodové opravy a povrchovou úpravu dílů
pololesk a mat: ideální pro lakování konstrukcí a průmyslové aplikace

Kvalita a vlastnosti

 • Rychleschnoucí
 • Jednoduchá aplikace
 • Lze použít jako vrchní vrstva pro všechny nátěry na bázi rozpouštědel
 • Odolný vůči UV záření

  varianta lesk:
 • Velice vhodný pro bodové opravy díky dobrému průtoku a snadnému leštění
 • Lehce míchatelný
 • Vysoký lesk

  varianta pololesk a mat:
 • Ideální pro všechny konstrukční díly s pololesklým nebo matným vzhledem
 • Tip: matným ColorMatic čirým lakem doporučujeme lakovat kontrukční díly kompletně 
 • Pozor: neleštit!

Fyzikální a chemická data

 • Základní pojivo: Akrylová pryskyřice
 • Barva: čirá
 • Zápach: rozpouštědla
 • Stupeň lesku: při úhlu měření 60° dle DIN 67530
  varianta lesk: 85-90 jednotek lesku
  pololesk: 60 jednotek lesku
  mat: 10 (+/-5) jednotek lesku
 • Výtěžnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu vystačí 400ml na cca 1,5-2,0m²   
 • Vhodný podklad: Základní nátěr, barevná vrstva universální nebo metalická
 • Doba schnutí (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%):
  Prachuvzdorný: po 5-10 minutách
  Dotekuvzdorný: po 10-20 minutách
  Plně vytvrzený: po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru
 • Teplotní odolnost:
  varianta lesk: až do 110°C
  varianta mat: až do 80°C
 • Stabilita skladování: 10let, jsou-li zajištěny vhodné podmínky skladování (=10-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Balení: aerosolové plechvky o objemu max. 400 ml
 • Hodnota VOC:
  varianta lesk: 276,4 g
  varianta pololesk: 271 g
  varianta mat: 253,9 g

 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace

 • Nátěry na bázi rozpouštědel mohou být přelakovány přelakovány ColorMatic 1K čirým lakem cca po 30 minutách schnutí
 • Protřepejte plechovku alespoň 2 minuty
 • Vyzkoušejte rozstřik
 • varianta lesk: při bodových opravách přelakujte ještě mokrý povrch ColorMatic Spot Blenderem obj. č. 114229
 • Není vhodný pro nátěry na vodní bázi (pro tyto nátěry doporučujeme použít ColorMatic 2K čirý lak vysoký lesk obj. č. 187216, 190469)
 • Nepoužívejte přes nátěry na syntetické bázi!
 • Pro dosažení optimálních výsledků zahřejte nádobu na teplotu 20-25°C a aplikujte při relativní vlhkosti vzduchu 45 - 60%.
  Upozornění: vysoká vlhkost vzduchu může vést ke ztrátě lesku.
 • Pouze pro profesionální použití
 • Používejte odpovídající respirátorovou masku (doporučujeme typ A2 / P3)
Technické informace 1K Čirý lak
2 min
Technické informace 1K Čirý lak
2-3=40µ
Technické informace 1K Čirý lak
5 min
Technické informace 1K Čirý lak
20°C=24 h
60°C=40 min
Technické informace 1K Čirý lak
15-20 min
Technické informace 1K Čirý lak
20°C=24 h
60°C=40 min
IR=15-20 min
Technické informace 1K Čirý lak
Technické informace 1K Čirý lak
 
 
 
 
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM 1K Klarlack hgl. 400   400 ml   756849 
 CM 1K Klarlack matt 400   400 ml   335600 
 CM 1K Klarlack sdgl.400   400 ml   369421 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace 1K Čirý lak
Technické informace 1K Čirý lak

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

6.srpna 2019
Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.