Technické informace 1K Reaktivní základ

Technické informace 1K Reaktivní základ

ColorMatic 1K antikorozní nátěr má vynikající přilnavost, zejména na leštěného kovu, např. ocelový plech. Aktivní antikorozivní pigmenty zajišťují optimální ochranu proti korozi. Rychleschnoucí. Lze použít také jako primer na sváry. 

 

Pro nejlepší možnou přípravu kovových povrchů, použijte Silikonový odmašťovač 174469 pro důkladné předčištění. ColorMatic 2K základový plnič 195327 je naše doporučení jako další aplikační krok.

 

Oblasti použití: Ideální pro lokální opravy a lakování dílů

Kvalita a vlastnosti

 • 1K kyselinový/svářečský základ (reaktivní základ)
 • Vhodný pro bodové opravy a povrchovou úpravu dílů
 • Jednoduchá aplikace, šetřící čas
 • Rychleschnoucí
 • Vynikající ochrana proti korozi
 • Velmi dobrá přilnavost, zejména na holém pískovaném kovu

Fyzikální a chemická data

 • Základní pojivo: nitrocelulóza
 • Barva: červeno-hnědá
 • Zápach: rozpouštědla
 • Výtěžnost:  cca 1m²
 • Podklad: broušené / nenatřené kovy, vytvrzené nátěry, základ na dokončovací díly, hliník
 • Teplotní odolnost: do 90°C
 • Skladování: 10 let, jsou-li zabezpečeny vhodné podmínky skadování (teplota 10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Balení: aerosolové plechovky o maximálním objemu 400 ml
 • Hodnota VOC: 270,5g

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace

 • z povrchu odstraňte veškerou rez, důkladně jej očistěte a obruste
 • odstraňte mastnostu, prach a nechte vysušit
 • k čištění můžete použít ColorMatic Silicone Remover no. 174469
 • před použitím nádobu dobře protřepejte cca 2 minuty
 • vyzkoušejte střik
 • pokud je sprej používán jako základ, aplikujte 1-2 vrstvy
 • nechte schnout na větraném místě dle potřeby 10-50 minut při teplotě cca 20°C
 • v případě potřeby lze přestříkat ColorMatic 1K Fillers1K Primer Fillers HG4-HG6 nebo HG8 (ne HG1 a HG8), nebo 2K Hi-Speed Primer
 • pokud je sprej používán jako svařovací základ, aplikujte 1 slabou vrstvu
 • Pouze pro profesionální použití
 • Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2 / P3)
Technické informace 1K Reaktivní základ
Technické informace 1K Reaktivní základ
Technické informace 1K Reaktivní základ
Technické informace 1K Reaktivní základ
Technické informace 1K Reaktivní základ
Technické informace 1K Reaktivní základ
Technické informace 1K Reaktivní základ
 
 
 
 
 

Další rady k aplikaci

Plechy předem ošetřené ColorMatic 1K antikorozním reaktivním základem mohou být chráněny před napadením rzí. To je zajímavé zejména pro dílny používající opravné plechy.

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM 1K- Korrosion.rotbraun 400   400 ml   756818 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace 1K Reaktivní základ
Technické informace 1K Reaktivní základ

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

19. dubna 2016

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.