Technické informace 1K Primer ALU

Technické informace 1K Primer ALU

Specifické přísady umožňují ColorMatic 1K primeru pro hliník poskytovat vynikající přilnavost a ochranu proti korozi a to zejména na čisté hliníkové povrchy. Produkt je  speciálně vyvinutý pro lakování OEM hliníkových karoserií a je rychleschnoucí.Než začnete pracovat s ColorMatic 1K základem na hliník ošetřete povrch pomocí ColorMatic odstraňovače silikonu 174469. Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme použití Hi-Speed základ ColorMatic 2K ihned pro zaschnutí 1K primeru. Následně můžete použít ColorMatic stříbrnou na disky, nebo některé z našich míchacích systémů (WB, nebo rozpouštědlový) 

 

Aplikace:Ideální pro lokální opravy a lakování dílů.

Quality and properties

 • Excellent adhesion and corrosion protection especially on bare aluminium surfaces
 • Specially formulated for refinishing OEM-plated aluminium car bodies
 • Simple, time-saving application
 • Fast drying time
 • Recoat with ColorMatic pre-fill water-based paints and solvents, and 1K and 2K topcoats

Physical and chemical data

 • Basis of binder: specific mixture of resi
 • Colour: light grey
 • Smell: solvent
 • Efficiency:
  1 m²
 • Substrate:
  bare Aluminium, sanded through areas on aluminium substrates
 • Temperature resistance: to 90°C
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
 • VOC value: 259,3g

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

 • Clean surface thoroughly and sand
 • Damaged area must be dry and free of dust and grease
 • Clean undercoat with ColorMatic silicone remover no. 174 469
 • Shake the can well for 2 minutes
 • Carry out test spray

 • For professional use only
 • Wear appropriate respirator (recommended type A2/P3)
Technické informace 1K Primer ALU
Technické informace 1K Primer ALU
Technické informace 1K Primer ALU
Technické informace 1K Primer ALU
Technické informace 1K Primer ALU
Technické informace 1K Primer ALU
Technické informace 1K Primer ALU
Technické informace 1K Primer ALU
 
 
 
 
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM 1K Grundierung Alu 400   400 ml   190278 

Příklady použití

Technické informace 1K Primer ALU
Technické informace 1K Primer ALU

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of July 23, 2010
This release replaces all eventually earlier issued versions.