Technické informace Inox sprej

Technické informace Inox sprej

Ideální pro izolaci svařovaných švů a bodů po bodové svařování. U bodových svárů v oblasti dílů vozu chrání před korozí. ColorMatic Inox sprej je vysoce kvalitní ochrana proti korozi, ale také určitá povrchová úprava. Přelakovatelný všemi běžnými nátěrových systémy. 

 

Použití: Ideální při průmyslových aplikacích.

Quality and properties

 • Weldable
 • Good corrosion prevention at using between auto body sheets at spot welding
 • Excellent coverage
 • Very good flow
 • Quick-drying
 • Very hard surface
 • Excellent resistance to weathering
 • Re-coatable with commercial coatings

Physikalische und chemische Daten

 • Basis of the binder: Polyvinylbutyral
 • Colour: grey
 • Smell: solvent
 • Efficiency:
  Depending on consistence and color of the ground:
  400 ml are sufficient for approx. 1.0 m²
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  30-40 minutes
  The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
 • Temperature-resistant: up to 250°C
 • Storage stability:
  Aerosols: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
 • VOC-value: < 268,0 g/l

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application

 • Bring the can to room temperature
 • The area must be dry and free of dust and grease
 • Sand if necessary
 • Shake can vigorously for 2 minutes
 • Carry out spray test
 • 2-3 coats with intermediate drying of approx. 3-5 minutes
 • Don't use polyester products afterwards

 • For professional use only
 • Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)
Technické informace Inox sprej
Technické informace Inox sprej
Technické informace Inox sprej
Technické informace Inox sprej
Technické informace Inox sprej
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM Inox Spray 400   400 ml   375347 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Inox sprej
Technické informace Inox sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of May 10, 2016
This release replaces all eventually earlier issued versions.