Technické informace CAR´S Rallye

Technické informace CAR´S Rallye

Pro kontrastní a částečné lakování, například rallye pruhů na vozidle a mnoho dalších účelů.

Také aplikovatelný na ráfky kol a karosérii.

Pro výzdobu ráfků doporučujeme CAR's Stříbrná na disky Obj. č. 385919 nebo zlatá na disky 385902.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak 
 • Velmi dobré krycí vlastnosti
 • Vynikající přilnavost 
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči světlu a UV záření
 • Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu
 • Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
 • Leštitelný povrch odolný vůči nečistotám 
 • Omezená odolnost vůči benzinu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: nitro-kombi
 • Barva: černý nebo bílý, lesklý, saténový, matný
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80-85 jednotek lesku
  saténový: 30-40 jednotek lesku
  matný: <20 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m²
  600 ml je dostačující přibližně pro 2.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml a 600 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Očistěte povrch od nečistot, mastnoty a rzi.
 • Vyplňte a obruste nerovný povrch. 
 • V případě, že není potřeba použít pro vyplnění tmel, naneste základový lak, např. CAR's Primer.
 • V opačném případě naneste DUPLI-COLOR Plnič na jemně zbroušený povrch. Před tím důkladně zakryjte opravované místo páskou. 
 • V případě oprav rozsáhlejších ploch doporučujeme zakrýt páskou okraje karoserie.

Lakování:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete lakovat.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte barevnou shodu spreje a opravované plochy.
 • Vzdálenost nanášení by měla být přibližně 20-30 cm.
 • Naneste  několik tenkých křížových vrstev v 3 - 5 minutových intervalech.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Cars schwarz gl. 400   400 ml   385865 
 Cars schwarz gl. 600   600 ml   693854 
 Cars schwarz matt 400   400 ml   385872 
 Cars schwarz matt 600   600 ml   693878 
 Cars schwarz sdm. 400   400 ml   652240 
 Cars schwarz sdm. 600   600 ml   724961 
 Cars weiss gl. 400   400 ml   385896 
 Cars weiss gl. 600   600 ml   693885 
 Cars weiss matt 400   400 ml   651953 
 Cars weiss matt 600   600 ml   693892 

Příklady použití

Technické informace CAR´S Rallye
Technické informace CAR´S Rallye

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

15 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.