Technické informace - Základ

Technické informace - Základ


Ideální základový nátěr pro použití plniče a jako podporovatel přilnavosti mezi povrchem a vrchním nátěrem. Další nátěr je možný akrylem na vzduchu schnoucí, syntetické a nitro-combi laky. Pro kov, dřevo, keramika, kamen, karton a další.

Ideální základ pro následný nátěr DUPLI-COLOR Auto-Spreje.

Barva šedá je vhodná pro všechny modré, zelené, zlaté a stříbrné vrchní nátěry.

Barva červená je vhodná pro všechny tmavě červené vrchní nátěry.

Barva bílá je vhodná pro všechny jasné vrchní nátěry.

Před aplikací vrchního nátěru doporučujeme obrousit vodním brusným papírem hrubostí 600 Kat.č. 670.435 nebo 135.934.

Kvalita a vlastnosti

 • Vynikající nitro-kombi kvalita
 • Obzvláště vysoká plnící schopnost
 • Velmi dobrý průtok, hladký povrch
 • Rychleschnoucí
 • Chrání před korozí
 • Přispívá k unikátní přilnavosti vrchního nátěru na podloží
 • Optimalizuje lesk vrchního nátěru
 • Uděluje hospodárné uplatnění vrchního nátěru
 • Zvláště přívětivá manipulace a to i díky trvanlivé kvalitě, která je snadno použitelná a snadno se brousí a přelakovává
 • Pro vnitřní i venkovní použití
 • Unikátní uzávěr zabraňuje neoprávněnému použití

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Barva: šedá, červená, bílá
 • Stupeň lesku: 
  matný, 5-10 jednotek lesku při úhlu měření 60° podle DIN 67530
 • Výtěžnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  12 ml pro malé plochy
  150 ml je dostačující pro přibližně 0,3 m² (1 krycí vrstva)
  400 ml je dostačující pro přibližně 0,8 m² (1 krycí vrstva)
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Broušení: přibližně po 2-4 hodinách
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10° - 25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: maximální bojem:
  Opravné tužky = 12 ml, aerosol = 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava podkladu:

Rez obruste a očistěte na všech místech co  mají být natřené.

Naneste tmel, pokud je to nutné.

Povrch musí být čistý, suchý a bez rzi a tuků.

Použití primeru:

Protřepejte plechovky po dobu 2 minut.

Egalize malé promáčknutí a porézní místa opravy opakovaným nástřikem tenkých vrstev a bruste.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.

Po zaschnutí (cca. 2 až 4 hodiny), buste vodním  brusným papírem (zrno 600), očistěte povrch a nechte zaschnout.

Následně naneste vrchní vrstvu.

Další nátěr je možný se syntetickými nebo akrylovými laky.

Nepoužívejte sprej přes syntetické laky!

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 DS Haftgrund grau 12   12 ml   189807 
 DS Haftgrund grau 150   150 ml   132636 
 DS Haftgrund grau 400   400 ml   191268 
 DS Haftgrund rot 150   150 ml   133336 
 DS Haftgrund rot 400   400 ml   191510 
 DS Haftgrund weiß 150   150 ml   132711 
 DS Haftgrund weiß 400   400 ml   191282 

Příklady použití

Technické informace - Základ
Technické informace - Základ

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Platné od 1. Prosince 2009

Tato verze nahrazuje všechny jíž dříve vydané verze.