Technické informace Metallic

Technické informace Metallic

Rychleschnoucí akrylové laky pro úpravu vzhledu, kontrastní lakování a opravy na vozidlech.

Abychom zabránili výskytu metalických částic v nátěru, musí být metalický lak natřený bezbarvým lakem DUPLI-COLOR 2-Coat Clear Lacquer Obj.č. 191695.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní akrylátový nitro-kombi lak 
 • Velmi dobré krytí
 • Odolný lesk
 • Vynikající přilnavost 
 • Rychleschnoucí
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Omezeně odolný vůči benzinu
 • Po nanesení bezbarvého laku je nátěr odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Velmi dobrá retence barev (odolný proti světlu, nežloutne)
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Vysoká tvrdost povrchu a dobrá elasticita
 • Po nanesení dvouvrstvého bezbarvého laku lze povrch vyleštit 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva:  Nitro kombi akrylát
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  saténový: 40-45 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Nelepivý: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Další nátěr bezbarvým lakem: přibližně po 30 minutách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

 • Očistěte povrch od nečistot, tuku a rzi.  
 • Ošetřete vzniklou pórovitost odstraňovačem rzi.
 • Hojně zakryjte páskou okolí ošetřovaného místa. Rozsáhlejší plochy by měly být zakryty maskovací páskou také na záhybech a okrajích karoserie. 
 • Vyplňte a zbruste nerovný povrch. Pokud není potřeba tmel, naneste DUPLI-COLOR základový lak. V jiném případě naneste DUPLI-COLOR Plnič. Naneste vrstvu na jemně zbroušenou vrstvu tmelu
 • Vyhlaďte důkladně vysušenou vrstvu tmelu mokrým broušením (brusný papír P1000).

Lakování:

 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte kompatibilitu barev.
 • Nanášecí vzdálenost by měla být přibližně 20-30 cm.
 • Naneste několik tenkých vrstev metalického laku na suché ošetřované místo v 3 - 5 minutových intervalech.
 • Metalické barvy musí být po 30 minutách vysychání utěsněny bezbarvým lakem. V opačném případě budou hliníkové části v laku napadány životním prostředím a povětrnostními vlivy.  
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 METALLIC blue 150   150 ml   133886 
 METALLIC blue 400   400 ml   191893 
 METALLIC red 400   400 ml   191923 
 METALLIC silber 400   400 ml   191930 
 METALLIC silver 150   150 ml   133961 
 METALLIC violet 150   150 ml   133923 
 METALLIC violet 400   400 ml   191916 

Příklady použití

Technické informace Metallic
Technické informace Metallic

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.