Technické informace Silver Chrome

Technické informace Silver Chrome

Vysoce lesklý efektní lak, který dodává hladkým povrchům chromový vzhled.

V případě patřičného ošetření základovým lakem, je lak vhodný pro všechny hladké povrchy, zejména pro návrhy ráfků, krytů kol, potahovaných plastových částí.

Tímto produktem DUPLI-COLOR poprvé nabízí chromový sprej, který je odolný otěru a povětrnostním vlivům.

Optimálního efektu bude dosaženo na černém povrchu, např. po nalakování základovým lakem DUPLI-COLOR TUNING Effect Primer.

K dispozici jako samostatná plechovka a jako set, který obsahuje Effect Primer základový lak a hadřík pro perfektní přípravu pro lakování.

Vhodný pro použití na kov, dřevo, sklo, potahované tvrdé plasty, kámen. Použití na jiných površích vyžaduje správný základový lak, např. DUPLI-COLOR Plastic Primer Obj.č. 327292 na plastové části.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní lak se speciální kombinací pryskyřic
 • Velmi dobré krytí
 • Vynikající přilnavost 
 • Dobrý průtok
 • Rychleschnoucí 
 • Odolnost vůči oděru
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření 
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Teplotní odolnost až do 150°C
 • Lakovatelný

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva:
  Efekt = speciální kombinace pryskyřice, Základový lak = nitro-kombi
 • Barva: stříbro-metalická lesklá, Základ = černý
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: hodnota metalického efektu není měřitelná
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml Silver Chrome je dostačující přibližně pro 1.5 m² (krycí vrstva)
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolnost proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 1 hodině
  Vytvrzený: přibližně po 12 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 150°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte okolí, aby nedošlo k jeho postříkání.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 25 cm.
 • Mezi vrstvami nechte nátěr vysychat 5 minut, poté naneste další vrstvu. Opakujte postup dokud nedosáhnete požadovaného efektu. 
 • Poznámka: K dosažení efektu je nutný velmi hladký povrch. Nerovný povrch by měl být vyplněný tmelem, zbroušený a ošetřený černým základovým lakem, aby se dosáhlo optimálního výsledku.
 • Pokud nanesete základový lak, např. DUPLI-COLOR TUNING Effect Primer černý, nechte nátěr vyschnout nejméně po dobu 1 hodiny, než nanesete vrchní efektní nátěr. Černý podklad je základem a podmínkou pro vynikající efekt Stříbrného chromu. 
 • Ošetřete plastové díly obvyklým základem na plasty.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 SILVER CHROME Auto 150   150 ml   665493 
 SILVER CHROME Auto 400   400 ml   674761 
 SILVER CHROME Set Auto    Stück   674570 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Silver Chrome
Technické informace Silver Chrome

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.