Technické informace Effect Gold/Chrome

Technické informace Effect Gold/Chrome

Vysoce lesklý efektní sprej pro zjemnění povrchu, který poskytuje dlouhodobý vzhled podobný leštěnému zlatu resp. chromu.

Vhodný pro všechny hladké povrchy, jako je kov, dřevo, sklo a mnoho potahovaných plastů.

Před aplikací DUPLI-COLOR Efekt sprej by měl být absorpční povrch natřen  DUPLI-COLOR Primer, např. obj.č. 191268 

Kvalita a vlastnosti

 • High-grade acrylic quality
 • Resistant to water and common houshold cleansers.
 • Not weather-resistant
 • Not resistant to wiping, therefore not suitable to spray on objects for daily use
 • Effect of gloss can change by intense rubbing or wiping.
 • Colour of contents similar to cap
 • Very good coverage
 • Very high gloss
 • Excellent adhesion
 • Quick-drying
 • Good flow, smooth surface

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Basis of the binder: Acrylate co-polymeres
 • Colour: gold resp. chrome
 • Smell: solvent
 • Degree of gloss (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
  not measurable, >100
 • Efficiency:
  Depending on consistence and colour of the ground:
  400 ml are sufficient for approx. 1.2 m²
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Dust-dry: after approx. 10 minutes
  Dry to touch: after approx. 60 minutes
  Cured: after approx. 24 hours
  The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
 • Temperature-resistant: up to 80°C
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size: aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

 

 • The ground has to be clean, dry and free from rust and fat.
 • Absorbant surfaces have to be primed with DUPLI-COLOR Primer
 • Mask off areas not to be painted.
 • Before use, shake can for 3 minutes.
 • Test spray at an invisible spot.
 • Spray from a distance of 20 - 30 cm.
 • Spray in 2 minute intervals several thin coats.
 • Important: Due to technical reasons it is not possible to conserve the excellent high gloss. A coating with clear lacquer would etch the effect painting. The only possibility to renew the gloss is to apply a new coat of the effect spray.
 • Do not spray over surfaces which are painted with synthetic resin lacquer!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 SPRAY PAINT Chromeffekt 400   400 ml   237966 
 SPRAY PAINT Goldeffekt 400   400 ml   237973 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Effect Gold/Chrome
Technické informace Effect Gold/Chrome

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.