Technické informace DECO Matt (polystyrene -resistant)

Technické informace DECO Matt (polystyrene -resistant)

Polystyrenu odolné DUPLI-COLOR matné spreje jsou ideální pro dekorační účely, výlohy, výstavby expozic na veletrzích, vybavení obchodů, atd.

Vhodné také pro kutilství.  Nepostradatelné pro konstruktéry, dekoratéry, květinové aranžéry atd., ale také pro domácí řemeslnou výrobu nebo do kurzů a seminářů.

Polystyrenu odolná barva umožňuje stříkat přímo na polystyrenovou nádobu, bloky a další polystyrenové formy bez předešlé speciální penetrace.

Dostupný v mnoha RAL a modních odstínech, zlatý, stříbrný a bronzový a také jako bezbarvý lak.

Quality and properties

 • Polystyrene-resistant acrylic lacquer with a special solvent
 • Very good coverage
 • Excellent adhesion on many materials, e.g. polystyrene, metal, wood, glass, caramics, eternite, concrete, stone, paper, cardboard, coatable hard plastics, flowers etc.
 • Good flow, smooth surface
 • Dries quick and evenly
 • Suitable for painting and repairing indoors and outdoors objects
 • Resistant to wiping
 • Weather-resistant, light-proov, UV-resistant
 • Scratch-, bump- and shock-proof

Physical and chemical data

 • Basis of the binder: Acrylate co-polymeres
 • Colour: diverse
 • Smell: solvent
 • Degree of gloss (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
  matt: 5 - 10 gloss units
 • Efficiency:
  Depending on consistence and colour of the ground:
  150 ml are sufficient for approx. 0.4 m² depending on colour
  400 ml are sufficient for approx. 1.0 m² depending on colour
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Dust-dry: after approx. 10 minutes
  Dry to touch: after approx. 30 minutes
  Cured: after approx. 24 hours
  The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
 • Temperature-resistant: up to 80°C
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size: aerosol cans, maximum nominal volume 150 ml resp. 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

 • Remove rust and dirt.
 • The ground has to be clean, dry and free from fat.
 • Possibly existing old paintings and smooth surfaces have to roughened with fine sand paper.
 • Mask off areas not to be painted.
 • Before use, shake can for 3 minutes.
 • Test spray at an invisible spot.
 • Spray from a distance of approx. 25 cm several thin coats.
 • Do not spray over surfaces which are painted with synthetic resin lacquer!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Deco Matt blaulila 150   150 ml   749131 
 Deco Matt elfenbein 150   150 ml   749070 
 Deco Matt enzianblau 150   150 ml   749162 
 Deco Matt erikaviolett 150   150 ml   749124 
 Deco Matt feuerrot 150   150 ml   749100 
 Deco Matt gelbgrün 150   150 ml   749209 
 Deco Matt Goldbronze 150   150 ml   650741 
 Deco Matt Goldbronze 400   400 ml   193200 
 Deco Matt Klarlack 150   150 ml   749285 
 Deco Matt Klarlack 400   400 ml   193262 

Příklady použití

Technické informace DECO Matt (polystyrene -resistant)
Technické informace DECO Matt (polystyrene -resistant)

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of: January 5, 2010
This release replaces all eventually earlier issued versions.