Technické informace Zinc Alu spray

Technické informace Zinc Alu spray

Aluzinkový základový lak pro pozinkované části a povrchy, které byly zničeny svařováním, broušením, vrtáním, přepravou atd., a které musí být opraveny nebo přizpůsobeny barevnému odstínu.

Také vhodný jako skvělá antikorozní ochrana pro kovové povrchy a železné kovy. Pouze v omezené míře vhodný na hliník.

Na větší kovové povrchy, které jsou obzvláště vystaveny korozi, použijte DUPLI-COLOR Zinkový Sprej Obj.č. 191435.

Kvalita a vlastnosti

 • Antikorozní ochrana
 • Žáruvzdorný až do 300°C
 • Odolný vůči změnám teplot
 • Dobrý průtok
 • Další nátěr lze nanést na vzduchu schnoucími akrylovými, nitro-kombi a syntetickými laky 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Epoxyesterová barva
 • Barva: stříbro-kovová, podobná galvanizaci
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný, 5-10 jednotek lesku
 • Výtěžnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.5 m² krycí vrstvy
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 12 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 300°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

 • Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Naneste několik krycích vrstev.
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Není doporučeno přelakovávat jinými laky
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 ZINC-ALU SPRAY 400   400 ml   504433 

Příklady použití

Technické informace Zinc Alu spray
Technické informace Zinc Alu spray

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.