Technické informace Terracotta sprej

Technické informace Terracotta sprej

DUPLI-COLOR Terakota efekt sprej je rychleschnoucí akrylový lak se speciální, hrubou strukturou na vytvoření efektu podobný terakotě.

Vhodný pro skoro každý povrch, např. kov, dřevo, sklo, kámen, keramiku, kartónový papír a mnoho tvrdých plastů.

Na podporu přilnavosti na plastech, vždy použijte DUPLI-COLOR Plastic Primer Obj.č. 557163

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak se speciální, hrubou strukturou 
 • Vynikající přilnavost a krytí
 • Dobrý průtok
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro nátěry a opravy vnitřních i venkovních objektů 
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Vynikající retence barev: (odolný vůči světlu, UV záření)
 • Výborně přetíratelný

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi
 • Barva: různá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  saténový matný, nezměřitelný díky hrubé struktuře
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.3 - 0.5 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.2 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
  Vytvrzený: přibližně za 3 hodiny
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml, případně 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Očistěte povrch od špíny a mastnoty. 
 • Odstraňte rez z kovů.
 • Na plastové díly vždy používejte  DUPLI-COLOR Základ na plasty; on jiné povrchy používejte DUPLI-COLOR Základ nebo Univerzální základ. 
 • Vytmelte a zbruste  nerovné plochy. Nechte zaschnout.

Lakování:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat, maskovací páskou. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej pro kontrolu shody barev a kompatibility.
 • Naneste několik tenkých vrstev ve 3 - 5 minutových intervalech.
 • Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Terakota Efekt lze přetřít jakoukoliv DUPLI-COLOR barvou ve spreji. V závislosti na tloušťce aplikovaného nátěru, může intenzita dosažené struktury klesat. 
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 TERRACOTTA LOOK man.braun 150   150 ml   743634 
 TERRACOTTA LOOK man.braun 400   400 ml   706981 
 TERRACOTTA LOOK saharagelb150   150 ml   743641 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Terracotta sprej
Technické informace Terracotta sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.