Technické informace Zapon sprej Cristal

Technické informace Zapon sprej Cristal

DUPLI-COLOR Zapon sprej krystal je vysoce kvalitní křišťálově čistý akrylátový lak. Velmi vhodný jako bezbarvý nátěr pro barvy ve spreji na akrylové nebo nitro-kombi bázi, jako např. DUPLI-COLOR Metalický efekt, Neon nebo další barvy ve spreji.

Chrání a fixuje aranžování z trávy, slámy a suchých květin, koše a proutěné výrobky, výrobky vyrobené ze slaného těsta, malby uhlem, papír, karton a všechny druhy nezpracovaného dřeva. Fixuje a impregnuje fotografie, chrání všechny kovy před oxidací: např. stříbro,  měď, železo, plech, mosaz, chrom, nik, hliník, cín.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní, křišťálově čistý akrylový ochranný lak 
 • Vysoký lesk případně saténový mat
 • Vynikající přilnavost
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Po zaschnutí odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Akrylátové kopolymery 
 • Barva: transparentní
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80 - 90 jednotek lesku
  saténový matný: 15 - 20 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.4 - 0.8 m²
  200 ml je dostačující přibližně pro 0.5 - 1.0 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 - 2.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně za 10 minut
  Suchý na dotek: přibližně za 50 minut
  Vytvrzený, lze vyleštit: přibližně za 24 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml, 200 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Pokud je to nutné, zbruste povrch pro zlepšení přilnavosti. 
 • Povrch  musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Nanášejte sprej ze vzdálenosti 25 - 30 cm
 • Naneste několik tenkých křížových nátěru v 1 - 2 minutových intervalech. 
 • Nepoužívejte na plochy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí! 
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 ZAPON SPRAY cristal gl. 150   150 ml   626920 
 ZAPON SPRAY cristal gl. 200   200 ml   684241 
 ZAPON SPRAY cristal gl. 400   400 ml   467264 
 ZAPON SPRAY cristal sdm. 150   150 ml   626937 
 ZAPON SPRAY cristal sdm. 200   200 ml   684234 
 ZAPON SPRAY cristal sdm. 400   400 ml   467271 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Zapon sprej Cristal
Technické informace Zapon sprej Cristal

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.