Technické informace Gold Leaf / Silver Leaf Sprej

Technické informace Gold Leaf / Silver Leaf Sprej

Dekorační, rychle-schnoucí akrylový lak: vytváří vzhled zlatý nebo stříbrný list. Noblesní kovový vzhled  s vysoce lesklou kvalitou odolnou otěru. Z toho důvodu je vhodný především pro venkovní použití.

Vhodný pro použití na kov, sklo, keramiku, kámen, dřevo, papír, kartonový papír a na mnoho dalších povrchů.

Možné aplikovat na: rámy obrazů a zrcadel, nábytek, rámečky a ozdobné lišty, cedule, vánoční a další dekorace, atd.

Optimálního lesku dosáhnete na bílem podkladu. Doporučujeme použít základový lak DUPLI-COLOR Effect Primer white Obj.č. 156366.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní akrylový lak 
 • Velmi vysoký stupeň lesku
 • Vysoká účinnost
 • Velmi dobré krytí
 • Vynikající přilnavost na mnoha površích
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
 • Odolný otěru
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: akrylové kopolymery
 • Barva: zlaté a stříbrné odstíny 
 • Zápach: rozpouštědlo 
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.0-2.0 m² v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Nelepivý: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: po 2 hodinách
  Lze vyleštit: po 48 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte zbytky starého nátěru a rzi, poté naneste základový lak, pokud je to nutné. 
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. 
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Pokud je to nutné, naneste bílý DUPLI-COLOR Effect základový lak.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě, zkontrolujte shodu barev a kompatibilitu laku.
 • Naneste několik tenkých nátěrů ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 GOLD LOOK 400   400 ml   263248 
 GOLD LOOK royal 400   400 ml   290886 
 SILVER LOOK ice 400   400 ml   290909 
 SILVER LOOK meteor 400   400 ml   290893 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Gold Leaf / Silver Leaf Sprej
Technické informace Gold Leaf / Silver Leaf Sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7. srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.