Technické informace Rez efekt ve spreji

Technické informace Rez efekt ve spreji

S tímto novým efektivním sprejem dosáhnete speciálního hrubého povrchu, který vypadá jako rez. Pokud natřete vybrané oblasti oranžovou nebo černou barvou, můžete dosáhnout velmi individuálních efektů. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Splňuje požadavky pro kutilství, dekorace a ruční práce.
vhodný pro kov, dřevo, sklo, kámen, keramiku, kartónový papír a mnoho plastů.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní speciální barva
 • Speciální, hrubá struktura
 • Velmi dobré krytí 
 • Vynikající přilnavost
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
 • Vynikající retence barev: Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Dobře přelakovatelný

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: speciální lak na nitro-kombi bázi
 • Barva: rezavě-hnědá 
 • Zápach: rozpouštědlo 
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  nezměřitelný díky speciální struktuře 
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.5 m²
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 - 0.6 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Nelepivý: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: po 50 minutách
  Kdykoliv lze nanést rez efektní sprej; s dalšími vrchními nátěry přibližně po 3 hodinách.
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Důkladně odstraňte volné části starých nátěrů a rez.
 • Poté povrch zbruste a odstraňte brusný prach.
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Naneste základový lak, pokud je to nutné, např. DUPLI-COLOR Univerzální Primer
 • Ošetřete tvrdé plasty DUPLI-COLOR Základem na plasty. 
 • Jednotlivé efekty můžete vytvářet ošetřením výběrových ploch oranžovou nebo černou barvou.

Lakování:

 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
 • Otestujte sprej pro kontrolu shody barev a kompatibilitu laku na nenápadném místě. 
 • Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech.
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Nejlepších výsledků dosáhnete při teplotě okolo 20°C.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 RUST EFFECT 150   150 ml   434099 
 RUST EFFECT 400   400 ml   383588 

Příklady použití

Technické informace Rez efekt ve spreji
Technické informace Rez efekt ve spreji

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.