Technické informace Bílý lak

Technické informace Bílý lak

Všestranný lak pro dosažení brilantní bílé při lakování nábytku, dveří, oken, renovaci stěn,..

Vhodný pro použití na kov, dřevo, sklo, kámen, keramiku, karton a na lakovatelné plasty.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní akrylový lak
 • Rychleschnoucí; tvrdý povrch 
 • Velmi dobré krytí
 • Vynikající přilnavost na mnoha materiálech
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Vhodný pro vnitřní a vnější aplikace 
 • Leštitelný povrch
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Akrylové kopolymery 
 • Barva: bílá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80 jednotek lesku
  saténový matný: 30 jednotek lesku 
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně za 10 minut
  Suchý na dotek: přibližně za 30 minut
  Další nátěr dvouvrstvým Bezbarvým lakem : přibližně za 30 minut
  Vytvrzený: za 2 hodiny
  Lze vyleštit: za 48 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost balení: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte rez a špínu.
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. 
 • Pokud je to nutné, naneste základový lak. 
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
 • Otestujte sprej pro kontrolu shody barev a kompatibilitu. 
 • Sprej: naneste ze vzdálenosti přibližně 25 cm několik tenkých křížových nátěrů.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 • Před aplikací na plasty použijte DUPLI-COLOR Základ na plasty
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Weißlack hgl. 400   400 ml   289613 
 Weißlack sdm. 400   400 ml   289620 
Náhled tisku/další produkty

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

16.února 2018
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.