Technické informace Značkovací spreje stavebnictví a lesnictví

Technické informace Značkovací spreje stavebnictví a lesnictví

DUPLI-COLOR Značkovací sprej pro stavebnictví a lesnictví pro dočasné značení, zejména na kmenech stromů. Vhodné i pro značení silnic a budov.

Speciální stříkací hlavice s kapilárou umožňuje lepší značení, ale je možné i psát.

Dostupné barvy: fluorescentní: modrá, žlutá, zelená, oranžová, červená, non-fluo: bílá a černá

Volitelné příslušenství: Kovová stříkací rukojeť

Kvalita a vlastnosti

 • Speciální stříkací tryska pro značení a také pro cílené psaní 
 • Vynikající přilnavost i na vlhkých površích
 • Značení jasně září 6 - 9 měsíců
 • Výborně krycí kvalita poskytuje vysokou účinnost
 • Intenzivní svítivost fluorescentních odstínů
 • Šetrný k životnímu prostředí a našemu zdraví
 • Odolný až do -10°
 • Samočistící tryska 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: akryl
 • Barva: různorodá
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
 • Účinnost:
  Závisí na stavu a barvě podkladu,
  500 ml je dostačující přibližně na 140 m
 • Sušení (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně za 30 minut
  Vytvrzený: přibližně za 24 hodin
  Další práce: přibližně za 24 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Obsah: aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace

 • Nádobu protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Sprej nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Naneste požadované značení.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 B&F-Mark. Kapillar weiß 500   500 ml   634772 
 B&F-Mark.Kapillar l.blau 500   500 ml   642906 
 B&F-Mark.Kapillar l.gelb 500   500 ml   642876 
 B&F-Mark.Kapillar l.grün 500   500 ml   642890 
 B&F-Mark.Kapillar l.orange 500   500 ml   642883 
 B&F-Mark.Kapillar l.rot 500   500 ml   634765 
 B&F-Mark.Kapillar schwarz 500   500 ml   695094 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Značkovací spreje stavebnictví a lesnictví
Technické informace Značkovací spreje stavebnictví a lesnictví

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

5 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.