Technické informace Kompakt

Technické informace Kompakt

Skvěle osvědčený MoTip Kompakt systém pro širokou škálu aplikací. Kombi systém znamená, že v rámci velmi malé tolerance, barva přibližně odpovídá odstínu od původního výrobce aut.

Vysoce výkonná akrylová barva pro lakování nebo retušování automobilů a mnoho dalších předmětů, například v domácnostech: kutilské práce, dekorace a ruční řemesla. Aplikovatelný na kov, dřevo, sklo, kámen, keramiku, karton a mnoho tvrdých plastů.


Náš Kompakt systém zahrnuje několik originálních automobilových odstínů pod jedním referenčním číslem (5ti-místné), která jsou identická odstínem, ale která mají rozdílné reference rozdílnými výrobci aut a jsou sloučeny pod jeden barevný kód

Například odstín 41020 zahrnuje přibližně 26 rozdílných odstínů od různých výrobců aut. Vhodný odstín je jednoduché najít pomocí Kompakt katalogu.uni / perleťové odstíny 400ml = 41000 - 46999
metalické odstíny 400ml = 51000 - 56000
uni / perleťové odstíny 12ml = 941000 - 946999
metalické odstíny 12ml = 951000 - 956000

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní akrylová barva
 • Velmi dobré barevné přizpůsobení
 • Velmi dobré krycí schopnosti
 • Odolný lesk
 • Vynikající přilnavost
 • Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Rychle schnoucí
 • Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
 • Leštitelná, povrch je odolný vůči nečistotám
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný proti světlu a UV záření
 • Odolný proti nárazu, otřesu a poškrábání
 • Univerzální, a stejně tak i metalické barvy se stávají omezeně odolnými vůči benzínu, pokud jsou přetřeny dvouvrstvým bezbarvým lakem 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základy pojiva: Akrylové kopolymery
 • Barva: mnoho originální auto odstínů a RAL odstínů
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80-85 jednotek lesku
  metalické po aplikaci dvouvrstvým bezbarvým lakem 
 • Výtěžnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  12 ml na malé plochy
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m² v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  12 ml:
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
  400 ml:
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
  Přelakování dvouvrstvým bezbarvým lakem: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 110°C
 • Stabilita při skladování:
  Aerosol: 10 let, opravné tužky: 5 let, za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor  (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  opravné tužky 12 ml,
  aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

 • Očistěte povrch od nečistot, mastnoty a rzi.  Pokud je to nutné, ošetřete vzniklou pórovitost výrobkem presto Rust Stop.
 • Vyplňte a zbruste nerovné povrchy.
 • Hojně zakryjte okolí opravovaného místa maskovací páskou. Rozsáhlejší povrchy na záhybech a okrajích karoserie by také měly být zakryty páskou.
 • Naneste MoTip Plnič nebo tmel ve spreji  na jemně zbroušený povrch.
  Vyhlaďte důkladně vysušenou vrstvu tmelu mokrým broušením (brusný papír P1000).
  Nejdříve zdrsněte vrstvu tmelu brusným papírem P600, poté ošetřete povrch před konečnou úpravou MoTip Plničem nebo základovým lakem.   
 • Plastové díly ošetřete MoTip základem na plasty. 


Lakování:

 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej pro kontrolu shody barev. 
 • Nanášecí vzdálenost spreje by měla být přibližně 20-30 cm.
 • Naneste několik tenkých vrstev na suché opravované místo ve 3 - 5 minutových intervalech.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!


Dvouvrstvý Bezbarvý lak:

 • Metalické barvy musí být zafixovány bezbarvým lakem po 30 minutách vysychání. V opačném případě budou hliníkové části v laku napadeny povětrnostními vlivy a vlivy prostředí. 
 

Order information

With our colour search program you have the possibility to look for your special automobile colour with the help of an easy and purposeful search function.

Příklady použití

Technické informace Kompakt
Technické informace Kompakt

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

17 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.