Technické informace Sprej na nárazníky

Technické informace Sprej na nárazníky

S tímto MoTip sprejem na nárazníky jsou škrábance a zvětralé nárazníky minulostí. Používá se k opravě a vylepšení plastových nárazníků, zatímco je zachována původní struktura. Tento sprej může být použit přímo na plastové povrchy bez nutnosti základového podkladu. Dodává syntetickým povrchům hedvábný lesk.

Tento sprej je dostupný v 5 různých barvách, aby odpovídaly barvě nárazníku.Kvalita a vlastnosti

 • Dlouhotrvající lesk a barva 
 • Udržuje originální strukturu nárazníku
 • Odolný proti poškrábání a nárazu
 • Snadno použitelný
 • Rychleschnoucí
 • Vynikající krytí 
 • Výborná přilnavost
 • Vhodný pro mnoho dalších syntetických materiálů

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: alkydový pryskyřice
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo 
 • Stupeň lesku: (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  saténový lesklý: 30-35 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 2 nárazníky
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně za 20-30 minut
  Suchý na dotek: přibližně za 1 hodinu
  Další práce: přibližně za 24 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 110°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě.
 • Udržujte nanášecí vzdálenost přibližně 25-30 cm.
 • Naneste několik tenkých nátěru, dokud není dosaženo požadovaných výsledků.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Stoßstangenspray anthrazit 400   400 ml   04076 
 Stoßstangenspray dkl.grau 400   400 ml   04075 
 Stoßstangenspray grau 400   400 ml   04074 
 Stoßstangenspray schwarz 400   400 ml   04073 
 Stoßstangenspray weiss 400   400 ml   04085 

Příklady použití

Technické informace Sprej na nárazníky
Technické informace Sprej na nárazníky

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

8 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.