Technické informace color sprej

Technické informace color sprej

Vysoce lesklé, pololesklé a matné odstíny, vhodné pro všechny druhy kutilství a řemeslnou výrobu. Lze je použít na dřevo, kov, hliník, sklo, kámen, lepenku, papír, beton, keramiku a mnoho natíratelných plastů. Pro vnitřní i venkovní použití.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní syntetický lak 
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro lakování a opravu vnitřních i vnějších objektů
 • Dobrá krycí a plnící síla
 • Dobrá retence barev a lesku 
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Vynikající průtok u rovnoměrných povrchů 
 • Dobrá přilnavost na téměř všech materiálech 
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Dočasně odolný vůči palivu, chemikáliím a povětrnostním vlivům 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Alkydová pryskyřice 
 • Barva: specifická
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 85-90 jednotek lesku
  saténový matný: 30-35 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.2 m²
  v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně za 30 minut
  Nelepivý: přibližně za 4 hodiny
  Vytvrzený: přibližně za 24 hodin
  Další nátěr: do 2 hodin nebo přibližně za 24 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Instruction manuel

"Většina barevných sprejů MoTip  mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Odstraňte zbytky starého nátěru a rzi, poté povrch zbruste a naneste základový lak. 
 • Plastové díly musí být ošetřeny MoTip Základem na plasty.
 • Nechte na 1 - 2 hodiny zaschnout.

 

Lakování:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. 
 • Nádoba by měla mít pokojovou teplotu. 
 • Provozní teplota 15 - 25°C.
 • Zakryjte maskovací páskou plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
 • Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě.
 • Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Naneste několik tenkých nátěrů ve 2 minutovém intervalu. 
 • Nádobku čas od času protřepejte i během používání.
 • Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil. 
 • Nepřetírejte akrylovými nebo nitro kombi laky - ani po vytvrzení! 
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Colorworks Black 400   400 ml   918515 
 Colorworks Bordeaux Red 400   400 ml   918519 
 Colorworks Carmine Red 400   400 ml   918506 
 Colorworks Chocolat Brown 400   400 ml   918514 
 Colorworks Enzian Blue 400   400 ml   918509 
 Colorworks Fire Red 400   400 ml   918505 
 Colorworks Forest Green 400   400 ml   918512 
 Colorworks Gold 400   400 ml   918518 
 Colorworks Gold Yellow 400   400 ml   918501 
 Colorworks Ivory White 400   400 ml   918502 
Náhled tisku/další produkty

Přiklady použití

Technické informace color sprej
Technické informace color sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.