Technické informace Zinkový sprej

Technické informace Zinkový sprej

Odolný a dlouhotrvající sprej obohacený zinkovými částicemi pro vynikající ochranu proti korozi pro všechny železné kovy, jako jsou karoserie, dveře, stroje, kovové kontejnery, kování, ploty atd.

Aplikujte přímo na pozinkovanou nebo neošetřenou ocel. Díky své výborné vodivosti je obzvláště vhodný na ochranu kovových povrchů při svařování.


K opravě nebo obnovení barvy na pozinkovaných površích, použijte MoTip Industrial Hliníko-Zinkový Sprej.

Kvalita a vlastnosti

 • Dobra katodická ochrana proti korozi
 • Dobré plnící vlastnosti
 • Rychleschnoucí 
 • Vynikající přilnavost 
 • Bodové svařování
 • Odolný vůči benzinu, chemikáliím a povětrnostním vlivům

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Expoxy-ester
 • Barva: šedá
 • Vytěžnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  500 ml je dostačující přibližně pro 1.5 - 2.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu)
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 - 15 minutách
  Nelepivý: přibližně po 20 - 30 minutách
  Vytvrzený/Další práce: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 350°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Nejdříve zbruste starý lak a natřené díly.

 

Lakování:

 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty. 
 • Provozní teplota 15 až 25°C.
 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut. 
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Udržujte vzdálenost nanášení 25-30 cm.
 • Naneste několik tenkých vrstev.
 • Nádobu čas od času protřepejte i během používání.
 • Po použití otočte nádobu dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.
 • V případě potřeby lze po vyschnutí nanést základový lak a nátěr. 
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Zinkspray 500   500 ml   07301 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Zinkový sprej
Technické informace Zinkový sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.