Ochrana svařovaných povrchů

Ochrana svařovaných povrchů

Naneste sprej, aby nedošlo k ulpívání svařovaných jisker na tryskách a okolí vystaveného svařováním.

Sprej na ochranu svařovaných povrchů je nehořlavý, antikorozní a bez silikonu. V důsledku jedinečné formulace s dusíkem dosáhnete  vysokého krytí. Sprej na ochranu svařovaných povrchů je mírně zásaditý a může být odstraněn vodou. MoTip Ochrana svařovaných povrchů má trysku vytvářející mlhu a může být použit v různých polohách.

Příklady použití

Ochrana svařovaných povrchů
Ochrana svařovaných povrchů