Technické informace Presto brusná a leštící pasta

Technické informace Presto brusná a leštící pasta

Chcete-li odstranit zbytky mlhy po lakování a srovnat tak rozdíl mezi původním a lakovaným místem. Dále vhodný pro zvětralé laky pro obnovení lesku. Obsahuje karnaubský vosk, který udrží váš lak v kondici po dlouhé měsíce .

Kvalita a vlastnosti

 • Vytváří vysoký lesk
 • Vhodný k broušení
 • Bez silikonů
 • Chrání vrchní lak
 • Vodou-ředitelný

fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: vosk
 • Barva: béžová
 • Vůně: charakteristická
 • Teplotní odolnost: do 100°C
 • Bod vzplanutí: >70°C
 • Hustota při 20°C: 1,211g/cm³
 • Stabilita skladování: 2 roky, při zajištěný vhodných podmínek skladování (10- 25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Balení: tuba o objemu 70ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace:

 • Povrch, který chcete leštit, musí být čistý a suchý.
 • Doporučujeme otestovat kompatibilitu produktu na neviditelném místě.
 • Naneste tenkou vrstvu lešticí pasty Presto pomocí látky, která nepouští vlákna a poté rovnoměrně rozetřete.
 • Po krátkém zaschnutí vyleštěte měkkým hadříkem nebo teplým vzduchem do vysokého lesku.
 • Nenanášejte na slunci ani na rozpálený povrch.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Polier+Schleifpas 70ml   Stück   603192 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Presto brusná a leštící pasta
Technické informace Presto brusná a leštící pasta

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

14.května 2018
Toto vydání nahrazuje všechny případné dříve vydané verze.