Technické informace Tmel Prestolith profi soft

Technické informace Tmel Prestolith profi soft

K vyrovnání nerovností a pro jemné tmelení na obroušeném povrchu.

Tmel Prestolith profi Soft je vysoce elastický, rychle tuhnoucí 2-komponentní polyesterový jemný tmel, směs vysoce reaktivní, nenasycené polyesterové pryskyřice, plněné kombinací inovativních pigmentů a plniv.

Nová, vylepšená kvalita s nižší měrnou hmotností (1,4 g / cm³) poskytuje následující výhody:

• o 40% lehčí než běžné tmely
• jednodušší smíchání s tužidlem
• méně namáhavý k nanesení
• s lepší plnivostí

Oblasti využití:
v automobilovém průmyslu, strojírenství. Použitelný na kov dřevo, beton nebo na površích, které jsou již předem ošetřeny tmelem na plasty.

Pro přípravu i dokončovací práce doporučujeme naše presto brusné papíry. Nabízíme široký sortiment jemných a hrubých papírů pro suché i mokré broušení.

Kvalita a vlastnosti

 • Snadná práce
 • Vysoká elasticitaDobrá přilnavost
 • Dokonce i bez pórů roztíratelné na velké ploše
 • Snadné broušení i po delší době
 • Dobrá stabilita i na plochách ve certikálních polohách
 • Rychlé vytvrzení
 • Jemný povrch díky jemným přísadám
 • Žádné další rozlišování povrchů, jako je pozink, zinkováno ponorem nebo hliník
 • Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, hnacím látkám, rozpouštědlům, vodě a technické soli 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: polyesterová pryskyřice s jemnými plnícími pigmety
 • Barva: bílo-šedá
 • Zápach: styrol
 • Konsistence: jemná, thixotropní
 • Zpracovatelnost při 20°C: cca. 4-5 minut
 • Pracovní teplota: min. 12°C
 • Schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  brousitelný za cca 20 minut
 • Bod vzplanutí:
  při cca 33°C 
 • Tepelná odolnost zaschlého materiálu: do 120°C
 • Měrná hmotnost při 20°C:
  tmel 1.4 g/cm³
  tužilo 1.15 g/cm³
 • Mísící poměr tužidla: 2-4 % (optimalní 2,5%)
 • Skladovatelnost :
  18 měsíců, jsou-li zajištěny standarní podmínky skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vduchu max. 60%) v neotevřených plechovkách.
 • Chraňte před slunečním zářením, mrazem a vlhkostí
 • Balení :
 • tmel: plechovka 1000g 
  tužidlo: balení neobsahuje tužidlo, příslušná tužidla naleznete zde. 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace


Povrch, který chcete opravit, by měl být zbavený rzi, čistý, suchý, bez obsahu tuku a obroušený.
Vezměte požadovanou část tmelu z plechovky a dobře promíchejte s odpovídajícím množstvím tužidla.
Aplikujte smíchanou směs v požadované tloušťce vrstvy.
Pokud je to nutné, můžete po vytvrzování brousit brusným papírem P 240-400.
Čistěte nářadí okamžitě po použití pomocí nitro ředidla.
Nevracejte smíchaný materiál zpět do plechovky.
Po cca. 20 minut může být opravená část vyvrtána, broušena (brusný papír zrnitost P 80 - 240), řezaná, případně lakována.

 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Softfeinspachtel 1000g   1 KG   602133 
Náhled tisku/další produkty

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1. září 2018
Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.