Technické informace Sklolaminát

Technické informace Sklolaminát

presto materiály ze skleněných vláken jsou k dispozici jako podložka, rouno nebo rohož v různých velikostech.

Podložka: Ideální pro modelování a opravy tvarových, velkých dílů, jako jsou flexibilní

Rouno : Ideální pro malé opravy (malé poškození rzi, trhliny a díry), jakož i pro povrchové nátěry. Vzhledem k jemně strukturovanému povrchu je ideální pro vnější postranní tvarovaní .

Rohož : Ideální k  rozsáhlým rekonstrukcím a překlenování a tam kde dochází k velkým vibracím. Stabilní a hustý materiál ze skleněného vlákna.

Všechny produkty pro laminování s presto polyesterovou pryskyřicí.

Quality and properties

Glass-fibre web:

 • Especially flexible
 • Ideal for model making and mold construction
 • Very stable
 • Optimal adhesion properties
 • For all shaping works on vehicle bodies, motorcycle fairings, caravans, boats, and much more
  • Thickness: 0,28 mm +/-5% according to EN DIN ISO 5084
  • Weigth: 330 g/qm +/-5%

Glass-fibre fleece:

 • Finely structured surface
 • Optimal adhesion properties
 • For all surface works on vehicle bodies, motorcycle fairings, caravans, boats, and much more
  • Thickness:  0,30 mm according to EN DIN ISO 5084
  • Weigth: 30 g/qm 

Glass-fibre mat:

 • Extremely stable and dense
 • Ideal for large-scale works and vibration-stressed parts
 • Optimal adhesion properties
 • For all shaping works on vehicle bodies, motorcycle fairings, caravans, boats, and much more
  • Thickness:  3 mm +/-5% according to EN DIN ISO 5084
  • Weigth: 225 g/qm +/-5%

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application

 • The object you wish to repair should be de-rusted, clean, dry, fat-free and sanded.
 • Lightly sand the surface.
 • Cut the glassfibre material depending on size of damaged area, calculate a sufficient overlapping.
 • Mix the Polyester resin with hardener(according to information on the label).
 • Apply fiberglass material and coat evenly and without bubbles with a brush the mixed polyester resin.
 • If you wish to lacquer the surface, we recommend to go on (after drying approx. 20-30 minutes) with presto plastic Body Filler oder presto flex Fine Filler. 
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Glasfasermatte 0,5 qm   Stück   600788 
 presto Glasfasermatte 1qm   Stück   600795 
 presto Glasfaservlies 0,5 qm   Stück   600702 
 presto Glasfaservlies 1qm   Stück   600719 
 presto Glasgewebeband 0,5 qm   Stück   600740 
 presto Glasgewebeband 1qm   Stück   600764 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Sklolaminát
Technické informace Sklolaminát

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of March 2, 2018
This release replaces all eventually earlier issued versions.