Technické informace Primer

Technické informace Primer

Ideální základ. Použitelný jako plnič, nebo jako dokonalá přilnavá vrstva mezi podkladem a vrchním lakem.

Přelakovatelný akrylovou, syntetickou, nebo nitro kombinační barvou ve spreji.

Vhodný pro podklady jako je dřevo, keramika, kámen, karton, papír a jiné.

Ideální jako mezi vrstva před použitím DUPLI COLOR Auto spreje

Šedý základ vhodný pro všechny modré, zelené, zlaté, a stříbrné

Červený základ vhodný pro tmavě červené

Bílý základ vhodný pro bílou a jasné, zářivé odstíny

Ještě před přelakováním doporučujeme obrousit základ brusným papírem presto P600 mokrý 670435, nebo 135934.

Quality and properties

 • High-grade nitro-combi quality

 • Especially high filling power

 • Very good flow, smooth surface

 • Quick-drying

 • Protects from corrosion

 • Promotes best adhesion of the top coat on the subsoil

 • Optimizes the gloss of the top coat

 • Grants the economical application of the top coat

 • Especially user-friendly due to durable quality, which is easy to apply and easy to sand and re-coat

 • For indoor and outdoor applications

 • Tamper-proof cap avoids unauthorized use

Physical and chemical data

 • Basis of the binder: nitro-combi
 • Colour: grey, red, white
 • Degree of gloss:
  matt, 5-10 gloss units at measurement angle 60° acc. to DIN 67530
 • Efficiency:
  Depending on consistence and color of the ground:
  500 ml are sufficient for approx. 1 m² at covering layer
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Dust-dry: after approx. 15 minutes
  Dry to touch: after approx. 30 minutes
  Can be sanded: after approx. 2-4 hours
 • Temperature-resistant: up to 80°C
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  Aerosol cans with 500 ml maximal nominal volume

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Preparation of the ground:

 • De-rust, sand and clean the surfaces to be painted.
 • Apply putty, if necessary.
 • The surface has to be clean, dry and free from rust and fat.

Applying the primer:

 • Shake cans for 2 minutes.
 • Egalize little dents and porous repair spots by repeated spraying of thin layers and sanding.
 • Spray from a distance of approx. 25 cm.
 • After drying (approx. 2-4 hours), wet-sand with sandpaper (grain 600), clean the surface and let it dry.
 • Afterwards apply the top coat.
 • Coatable with synthetic or acrylic lacquers.
 • Do not spray over synthetic lacquers!
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Haftgrund grau 500   500 ml   428917 
 presto Haftgrund rot 500   500 ml   218217 
 presto Haftgrund weiss 500   500 ml   218200 

Příklady použití

Technické informace Primer
Technické informace Primer

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of April 29, 2010.
This release replaces all eventually earlier issued versions.