Technické informace Základ/Plnič

Ideální základ použitelný jako plnič a současně jako adhezní mezivrstva vrchního laku. Přelakovatelný syntetickými a nitro-kombi laky. Vhodný pro kov, dřevo, keramiku, kámen, karton, atd.

Perfektní primer pro následné lakování s DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Odstín šedý pro všechny modré, zelené, zlaté a stříbrné 

Odstín červená pro všechny tmavě červené 

Odstín bílá pro světlé odstíny.

Ještě před tím doporučujeme přebrousit pomocí presto brusného papíru zrnitosti P 600 obj.č 670.435 nebo 135.934.

Quality and properties

 • Filling primer in nitro-combi quality

 • Very high filling power

 • Good flow, smooth surface

 • Fast drying

 • Protects against rust

 • Gives excellent adhesion of the topcoat to the surface

 • Improves the gloss of the topcoat

 • Especially user-friendly by long lasting and user friendly, well sanded and painted over quality.

 • For indoor and outdoor applications

Physical and chemical datas

 • Colour: grey, redbrown, white
 • Degree of gloss: mat
  5-10 units at measurement angle 60° acc. to DIN 67530
 • Efficiency:
  Depending on consistence and color of the ground:
  150 ml are sufficient for approx. 0.3 m²
  400 ml are sufficient for approx. 0.8 m² 
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Dust-dry: after approx. 15 minutes
  Dry to touch: after approx. 30 minutes
  Overworkable: after approx. 2 - 4 hours
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10° - 25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size: aerosol cans, maximum nominal volume 150 ml resp. 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Pretreament:

 • Derust, sand and clean the area that is to be painted.
 • Apply putty if necessary.
 • Surface has to be clean, dry, free of rust and grease.

Priming:

 • Before use, shake for two minutes and spray a sample.
 • In case of small dents, scratches or similar paint damages, the product is a primer and a filler in one product.
 • Spray distance 25 cm.
 • After drying (about 2-4 hours) sand wet with 600 grit paper, clean and allow to dry.
 • Then apply top coat.
 • Overcoatable with resin or acrylic paints.
 • Do not spray on synthetic resin paints!
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Haftgrund grau 150   150 ml   165010 
 presto Haftgrund grau 400   400 ml   308011 
 presto Haftgrund rotbraun 400   400 ml   308059 
 presto Haftgrund weiß 150   150 ml   165027 
 presto Haftgrund weiß 400   400 ml   308028 

Příklady použití

Technické informace Základ/Plnič
Technické informace Základ/Plnič

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Stand: 29. April 2010
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.