Technické informce Žáruvzdorný sprej

K renovaci, opravě a dekoraci tepelně namáhaných výrobků, jako jsou zahradní grily, kameny, komínové roury, stínidla atd.

Poznámka: pro použití na grilování:
Lakované povrchy nesmí přijít do styku s potravinami, které mají být na grilu!
"Propady uhlíku" může dosáhnout teplot, které překračují maximální teplotní odolnost výrobku!

K dispozici ve 4 odstínech, které jsou odolné vůči teplu v rozmezí od 300 ° C do 800 ° C.

Qualität und Eigenschaften

 • Hochtemperaturbeständig:
  schwarz und silber bis 800°C
  weiß bis 500°C
  rot bis 300°C 
 • Hohe Deck- und Füllkraft
 • Ausgezeichnete Haftung
 • Guter Verlauf, glatte Oberfläche
 • Schnelltrocknend
 • Wetterbeständig

Physikalische und chemische Daten

 • Bindemittelbasis: Silikonharz
 • Farbe: farbtonspezifisch
 • Geruch: nach Lösemittel
 • Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN 67530
  matt: 5-10 GE, bei Farbton silber nicht messbar, da Metallic
 • Ergiebigkeit:
  Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
  400 ml für ca. 1,5 m²
 • Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):
  Grifffest: nach 60 Minuten
  Trocken und temperaturbeständig: nach einer weiteren Stunde Erhitzung bei ca. 160°C
 • Temperaturbeständigkeit:
  schwarz, silber: bis 800°C
  weiß: bis 500°C
  rot: bis 300°C
 • Haltbarkeit/Lagerung:
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
 • Gebinde/Inhalt:
  Aerosoldose, maximales Nennvolumen 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Anwendung

Untergrundvorbehandlung:

 • Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen
 • Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
 • Nicht grundieren! Beste Ergebnisse werden auf blankem Metall erzielt.


Lackieren:

 • Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
 • Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
 • Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
 • Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
 • Die Sprühentfernung sollte ca. 25 cm betragen.
 • Ein optimales Lackierergebnis wird bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C erreicht.
 • 1 Stunde trocknen lassen.
 • Danach ca. 1 Stunde erhitzen (160°C), damit die Lackschicht aushärtet. Dabei ist mit einer Rauch- und Geruchsbelästigung zu rechnen, daher für ausreichende Belüftung sorgen.
 • Je dünner die Lackschicht, desto besser die Temperaturbeständigkeit.
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Thermo rot 300°C 400   400 ml   428733 
 presto Thermo silber 800°C 400   400 ml   428719 
 presto Thermo weiß 500C 400ml   400 ml   428740 
 presto Thermoschwarz 800°C 400   400 ml   428726 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informce Žáruvzdorný sprej
Technické informce Žáruvzdorný sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Stand: 20. Februar 2018
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.